نخستین نیوزوایر بین المللی در ایران

همراه اول

صنایع و خدمات مرتبط با تلفن‌های همراه ( موبایل)