نخستین نیوزوایر بین المللی در ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و حکومتی