نخستین نیوزوایر بین المللی در ایران

باشگاه موفقان

تشریفات و خدمات برگزاری رویداد و مراسم
  • با حضور بزرگان بازاریابی کشور برگزار می شود

    همایش شیوه های بازاریابی و فروش مدرن

    همایش بزرگ شیوه های بازاریابی و فروش مدرن با حضور بزرگان بازاریابی و فروش کشور در روز دوم دی ماه سال جاری در تهران ب ...