ونداد تجهیز

صنعت پخش و توزیع کالا و خدمات مرتبط
  • چالش آلودگی هوا

    هوای داخل یا خارج، دغدغه این است!

    شرایط امروز شهرهای بزرگ و پر ترافیک برای گروه‌های حساس‌تر مانند کودکان و سالمندان و یا زنان باردار بسیار سختتر است و ...