• اصطلاحات بین المللی بازرگانی

    اینکوترمز چیست؟

    اصولا اینکوترمز کلمه‌ای مرکب است که مخفف کلمه‌های International Commercial Terms است که معنای آن در فرهنگ لغت فارسی ...