گروه آرتوز و پروتز سلیمانی

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • درمان پای پرانتزی بدون جراحی

    برای درمان پای پرانتزی در بزرگسالان با توجه به علت و نوع بیماری روش‌هایی از قبیل انجام حرکات ورزشی، استفاده از دارو، ...

  • درمان پای پرانتزی در کودکان

    نحوه قرار گرفتن نوزاد در رحم مادر و نبود فضای کافی برای چرخش صحیح زانوها یکی از اصلی ترین دلایل ایجاد پای پرانتزی در ...