هنر صنعت وزین خراشاد

صنایع دستی و اقلام فرهنگی
  • بررسی حوله خراشاد

    انواع مختلفی از حوله‌های پارچه‌ای مورد استفاده خانگی قرار می‌گیرند، از جمله حوله‌های دست و صورت، حوله حمام و حوله‌ها ...

  • صنایع دستی روستای جهانی خراشاد

    شرکت تعاونی هنر صنعت وزین خراشاد

    شرکت تعاونی هنر صنعت وزین خراشاد با هدف توانمند سازی هنرمندان و توسعه روستای خراشاد تأسیس شده است. و با افتتاح فروشگ ...