رسانه وب هشت

انتشارات، رسانه و کتاب
  • کتابی در ادبیات معاصر عربی

    کتاب ترانه‌های عشتار منتشر شد

    این پژوهش کوشیده است تا از میان سرایندگان کشورهای مختلف عربی، برجسته‌‏ترین افرادی که در سرزمین خویش، پرچمدار نوپرداز ...