ایران‌رویداد

تشریفات و خدمات برگزاری رویداد و مراسم
  • اولین جشن خانه‌ی نوآوری با همت اهالی خانه نوآوری در دانشگاه خاتم برگزار شد

    جشن خانه نوآوری

    اولین جشن خانه‌ی نوآوری با همت اهالی خانه نوآوری و با حضور جمع بزرگی از سرمایه­‌گذاران و فعالان اکوسیستم نوآوری به م ...