اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395050269235357

به دلیل حاضر نشدن سهامداران

مجمع عمومی بانک تجارت به نوبت دوم موکول شد

کد: 1395050269235357

https://goo.gl/kgQyhQ

، تهران , (اخبار رسمی): جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک تجارت به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد سهامداران حاضر در جلسه از رسمیت قانونی برخوردار نگردید و به نوبت دوم موکول شد.

بانک تجارت

به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی بانک تجارت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک که بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ 31 تیرماه 1395 به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص دستورات جلسه (به شرح مندرج در آگهی دعوت به مجمع) برگزار شده بود به دلیل حضور 6 درصد از سهامدارن یا نمایندگان قانونی آنها از رسمیت قانونی لازم برخوردار نشد و بر این اساس مقرر گردید هیات مدیره بانک وفق مقررات مربوطه نسبت به برگزاری مجمع نوبت دوم اقدام کنند.

گفتنی است، بانک تجارت از جمله بنگاه های اقتصادی مشمول قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است که در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1388 برای اولین بار سهام آن در بازار بورس عرضه گردید. سرمایه فعلی بانک بالغ بر 45 هزار و 700 میلیارد ریال می باشد و هم اینک 83 درصد سهام آن در مالکیت سهامداران غیر دولتی قرار دارد. 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بانک تجارت

بانک تجارت به عنوان یکی از بزرگترین بانک های تجاری فعال در شبکه بانکی کشور از ادغام 11 بانک ایران و انگلیس ، بین المللی ایران و ژاپن ، تجارتی ایران و هلند، ایران و خاورمیانه ، اعتبارات ایران، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان و کار با سرمایه ای بالغ بر 39 میلیارد ریال سیس و ثبت رسید و سپس در سال 1360 بانک ایران و روس نیز به آن ملحق شد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه