اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395051275315757

در جلسه امروز شورای شهر تصویب شد

14 مهر "روز تهران، پایتخت ایران اسلامی"

کد: 1395051275315757

https://goo.gl/mpnkZw

، تهران , (اخبار رسمی): اعضای شورای اسلامی شهر تهران 14 مهرماه را به عنوان "روز تهران، پایتخت ایران اسلامی" تعیین کردند.

14 مهر "روز تهران، پایتخت ایران اسلامی"

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر تهران ، در جلسه امروز شورای شهر تهران محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه پیش از سال 1286 که برای اولین بار توسط مجلس، تهران به عنوان پایتخت اعلام شد در سلسله زندیه، تهران به عنوان پایتخت شناخته می‌شد. لذا لازم است که شروع زمان پایتختی شهر تهران به طور کامل مشخص شود.

سپس احمد مسجدجامعی عضو دیگر شورای شهر تهران با اشاره به تصمیماتی که در کمیسیون فرهنگی در خصوص تعیین روز پایتخت انجام شده است گفت: زمان آغاز پایتختی تهران مصادف با آغاز سال نو است که به دلیل اهمیت ایام نوروز نباید این ایام تحت الشعاع مناسبت دیگری قرار بگیرند لذا آغاز به کار دارالفنون برای روز تهران پیشنهاد شد که به دلیل مصادف بودن این روز با قتل امیرکبیر این روز نیز پذیرفته نشد.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان برابر آئین نامه‌های شورای فرهنگ عمومی کشور دو مناسبت ملی را در یک روز ثبت کنیم افزود: برای تعیین روز پایتخت مصادف بودن تهیه اولین نقشه تهران که توسط نجم الملک تهیه شده بود توسط کمیسیون پیشنهاد شد. تهیه این نقشه از اهمیت‌های بسیاری برخوردار است چرا که اولین آمارگیری و تعیین قبله در نقشه از مقدمات تهیه نخستین نقشه تهران بود لذا از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مسجدجامعی با اشاره به پیشنهاد اعضای شورای شهر تهران برای تعیین روز پایتخت در 14 مهرماه تاکید کرد: می‌توان این روز را به صورت داخلی و در مجموعه مدیریت شهری به تصویب برسانیم تا مراسم مصادف با این روز توسط مدیریت شهری انجام شود و از سوی دیگر نیز پیگیر ثبت این روز در تقویم از سوی شورای فرهنگ عمومی باشیم.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه تعیین روز تهران پایتخت ایران اسلامی به عنوان آغاز پایتختی این شهر محسوب می‌شود و به عنوان روز فتح و پیروزی قلمداد نخواهد شد، افزود: این روز تنها به عنوان تولد و آغاز پایتختی تهران به صورت قانونی که توسط مجلس آن وقت در سال 1286 رسما اعلام شد، می‌باشد.

همچنین علیرضا دبیر رئیس کمیسیون مالی شورای اسلامی شهر تهران نیز تاکید کرد: مرجع تصمیم گیری در این خصوص شورای فرهنگ عمومی کشور است و شورای شهر تهران تنها برای تعیین روز پایتخت می‌تواند پیشنهاد ارائه کند.

در ادامه نیز اسماعیل دوستی دیگر عضو شورای شهر تهران هم با اشاره به مظلومیت پایتختی تهران در سال‌های اخیر افزود: زمانی مجلس شورای اسلامی در خصوص انتقال پایتخت بحث‌هایی را مطرح کرد که این اتفاق به وقوع نپیوست و چنین اتفاقی در آینده نیز نخواهد افتاد. لذا برای جلوگیری از این مظلومیت بهتر است در طرح پیشنهادی نام این روز را تهران پایتخت ایران اسلامی بگذاریم.در ادامه بررسی این طرح ،اعضای شورای اسلامی شهر تهران ضمن موافقت با پیشنهاد دوستی با اکثریت آرا طرح پیشنهادی برای ارائه به شورای فرهنگ عمومی کشور جهت تعیین روز تهران پایتخت ایران اسلامی را در تقویم عمومی کشور به تصویب رساندند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

شورای اسلامی شهر تهران

شورای اسلامی شهر تهران جایگاهی حقوقی است که 31 عضو آن از طریق رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. وظیقه شورای شهر قانون گذاری و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری را بر عهده داشته و یکی از مهمترین وظایف موردی آن انتخاب شهردار برای مدت 4 سال است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

شهر و جامعه