اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950627127976032

از سوی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام شد

انعقاد 5 فقره قرارداد توسعه شهری

کد: 13950627127976032

https://goo.gl/XTb8An

، تهران , (اخبار رسمی): پنج قرارداد پروژه مطالعاتی در راستای تحقق چشم انداز و راهبردهای توسعه شهر تهران توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منعقد شد

پروژه مطالعاتی در حوزه زیرساختهای مدیریتی و توسعه شهری

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ، روح الله علیخان گرگانی با اشاره به  راهبردهای توسعه شهر تهران گفت: در راستای تحقق احکام حوزه ماموریتی مدیریت، هوشمندسازی و اقتصاد شهری برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران و راهبردهای معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا پنج عنوان  پروژه مطالعاتی منعقد گردید.

وی عنوان کرد : براساس مواد قانونی بخش بیست و پنجم برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران و در راستای هوشمندسازی سازمان شهرداری تهران و گسترش شبکه های ارتباطی برای خدمات به شهروندان و همچنین یکپارچه کردن نظام ارائه آمار و اطلاعات و تحقق نظام مدیریت یکپارچه شهری پروژه های مطالعاتی "طراحی مدل یکپارچه سازی خدمات الکترونیک شهرداری تهران" و "ارائه مدل اتصال به شبکه ملی اطلاعات" منعقد گردیده است.

گرگانی تصریح کرد : همچنین پروژه مطالعاتی "بررسی استانداردهای ملی موجود، نیازسنجی و اولویت بندی استانداردهای مدیریت شهری در حوزه های مختلف خدمات شهری" با هدف استانداردسازی روشهای انجام کار در تمامی حوزه های فعالیتی و تحقق احکام برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران با تاکید بر استفاده از تکنولوژیها و روشهای نوین اجرایی منعقد گردیده است.

سرپرست مدیریت زیرساختهای مدیریتی و توسعه شهری افزود : بر اساس ماده 123 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران به منظور قانون مداری از طریق بازنگری و اصلاح مجموع قوانین و مقررات، آیین نامه ها و مصوبه های جدید و همچنین هماهنگی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و تدوین ضمانتهای اجرایی آن؛ منتج به عقد قرارداد پروژه مطالعاتی "آسیب شناسی مناسبات و روابط شورا و شهرداری و ارائه الگوی مناسب تعاملات" شده است

وی در پایان در ارتباط با ماده 148 بخش بیست و ششم برنامه پنج ساله که شهرداری تهران را ملزم به تنظیم مقررات مالی که شامل نظام های حسابداری و حسابرسی، بودجه بندی و درآمد در راستای ایجاد شفافیت و رفع هر گونه ابهام در ساختار مالی افزود: این مهم ما را برآن داشت تا نسبت به انعقاد قرارداد پروژه مطالعاتی "بررسی تطبیقی نظامهای برنامه ریزی بودجه ریزی در شهرداری های شهرهای منتخب دنیا" اقدام کنیم .

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

از ابتدای سال 1386، رویکرد فعالیت های مرکز مطـالعات و بـرنامه یـزی شهر تهـران بـر «مطالعات راهبـردی» و بـا هـدف دستیـابی بـه مـدیـریت و تـوسعه پایـدار شهری تهران مبتی بـر دانـایی محـوری و طراحـی و کـاربست مـدل های تـوسعه پایـدار شهری متـمرکز شد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

شهر و جامعه