کد: 13950707142835689

با حمایت صندوق پژوهشگران و فناوران معاونت علمی انجام می شود

تشخیص نواحی حیاتی مغزدربیماران مبتلا به تومور وصرع

کد: 13950707142835689

https://goo.gl/7fhdIt

، تهران , (اخبار رسمی): تعیین نواحی حیاتی مغز قبل از عمل جراحی در بیماران مبتلا به تومور و صرع با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی fMRI از طرح‌های پژوهشی مورد حمایت صندوق پژوهشگران و فناوران معاونت علمی است که توسط محققان کشور در حال انجام است.

تشخیص نواحی حیاتی مغزدربیماران مبتلا به تومور وصرع

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تصویربرداری عملکردی (fMRI) از مغز، امکان بررسی فعالیت های مولکولی- متابولیکی سلولهای مغزی را در هنگام فعالیت انسان نشان می دهد که این مناطق فعال در مغز می تواند مناطق مربوط به تکلم، حرکت، حافظه، احساسات و غیره باشد.

بنابراین تعیین دقیق محل این فعالیت ها در مغز و بررسی تغییرات آنها در حالت های بیماری می تواند به عنوان روشی جهت ارزیابی نواحی حیاتی مغز قبل از عملهای جراحی مغز و اعصاب  و همچنین تعیین کننده نوع درمان و نتایج و عوارض حاصل از آن باشد.

از آنجائی که در حین جراحی های مغز و اعصاب، همیشه احتمال آسیب به ساختارهایی مثل نواحی ورنیکه و بروکا (مربوط به تکلم) وprefrontal  مربوط به حافظه و Precentral girus مربوط به حرکت وجود دارند از این رو استفاده از fMRI برای مشخص کردن این نواحی قبل از اعمال جراحی، می تواند به کاهش عوارض پس از این اعمال جراحی بیانجامد.

همچنین، روش استاندارد طلائی برای ارزیابی های پیش از عمل، استفاده از آزمون تزریق آموباربیتال در شریان کاروتید بیمار آزمونwada  و ارزیابی های نوروسایکولوژیک حین آزمون بوده است. چنین به نظر می رسد که fMRI به عنوان یک روش تصویربرداری عملکردی مغز و ماهیت غیر تهاجمی آن، همچنین توانایی لوکالیزه کردن مناطق درگیر در فعالیت های متفاوت شناختی جایگزینی مناسبی برای آزمون تهاجمی wada به شمار می آید.

در این راستا "تعیین نواحی حیاتی مغز قبل از عمل جراحی در بیماران مبتلا به تومور و صرع با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی fMRI"یکی از طرح‌های پژوهشی مورد حمایت صندوق پژوهشگران و فناوران معاونت علمی است که ملاحظات متدولوژیک، طراحی آزمون های استاندارد و قابل انعطاف برای شرایط متفاوت بیمار درموفقیت fMRI در حفظ مناطق حیاتی مغز در بیماران در حین نوروسرجری، از اجزای اساسی کارآیی کلینیکی fMRI است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.

 با توجه به این مطالب از 4 سال پیش مطالعاتی در مورد fMRI در مرکز تحقیقات و تکنولوژی در پزشکی انجام شده و برای نخستین بار در کشور پروژه های fMRI طراحی و اجراء شد. بنابراین هدف این پروژه، ارزیابی کاربردی این روش در پیش بینی مناطق موثر در فرآیند تکلم و حافظه یا حرکت است.

تعیین کارایی روش تصویربرداری عملکردی مغز برای گزینش بیماران مناسب برای جراحی ، لترالیزه کردن مناطق درگیر در حافظه، تعیین کارایی عملکردی بیمار در حوزه ی زبان پس از جراحی و تعیین کارایی عملکردی بیمار در حوزه حافظه پس از جراحی از جمله اهداف اصلی این طرح است. همچنین طراحی task های حافظه با قابلیت تعدیل جهت استفاده در کودکان و افراد کم توان ذهنی، بررسی تغییرات الگوی فعالیت مغزی مرتبط با فرآیند تکلم پس از جراحی  و تعیین آزمون حافظه (Meomory task ) مناسب برای لترالیزه کردن مناطق درگیر در حافظه نیز از جمله مواردی است که در طرح به آن پرداخته می‌شود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
منتشر شده در سرویس های:

علم و آموزش | بهداشت و درمان