کد: 13951015214245807

تاریخ صندوق بازنشستگی کشوری مستند سازی شد

کد: 13951015214245807

https://goo.gl/R0Kv9h

، تهران ، (اخبار رسمی): تاریخ شفاهی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری در هشت دوره از سال ۱۳۰۱ تاکنون به روش مصاحبه عمیق، مستند سازی شد.

تاریخ صندوق بازنشستگی کشوری مستند سازی شد

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشسنگی کشوری میکائیل عظیمی،سرپرست موسسه حسابرسی صبا در نشست مستند سازی تاریخ شفاهی مدیران صندوق این خبر را اعلام کرد و گفت: دوره جنینی صندوق از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۵۴، دوره شکل گیری سازمانی از ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ و دوران التهاب و نگهداشت صندوق بازنشسنگی کشوری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: دوران آغاز تحول سازمانی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۶، دوران خیز تحول سازمانی از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ و دوران تثبیت تحول سازمانی صندوق بازنشسنگی کشوری از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ بوده است.
عظیمی بیان داشت: دوران ورود به چالش خودساخته از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ و دوران تلاش برای بازگرداندن ثبات سازمانی صندوق بازنشسنگی کشوری از ۱۳۹۳ تاکنون رخ داده است.
مدیر این پروژه اظهار داشت: اهمیت این مستند سازی انتقال سوابق و تجارب ذهنی مدیران صندوق در دوره های مختلف از حالت دانش پنهان به دانش آشکار است.
عظیمی گفت: در این مستند سازی، یافته های خام و بدون پالایش جمع آوری و در مرحله بعد تجزیه و تحلیل شد و سپس با دانش نظری و تاریخچه داده ها و نظریه ها آمیخته شد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

صندوق بازنشستگی کشوری

پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ 31/3/1345 به موجب ماده 70 قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه وتعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان اموراداری واستخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل گردید . با ادغام سازمانهای اموراداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه در تاریخ 11/12/1378و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد ، با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاریخ 21/2/1383 و به موجب تبصره 2 ماده 17 این قانون ، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی گردید و توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره می شود.

منتشر شده در سرویس:

تبلیغات و روابط عمومی

با چند کلیک خبرساز شوید: رایگان شروع کنید
رایگان اخبارتان را در اولین نیوزوایر آنلاین ایران منتشر و لذت همراهی با شبکه‌ای از رسانه‌ها و خبرنگاران را لمس کنید.