اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951113230145757

با تصویب یک فوریت

برگه های محاسبه اعلام عوارض سیستمی می شود

کد: 13951113230145757

https://goo.gl/UZ7ujv

، تهران , (اخبار رسمی): با تصویب یک فوریت طرح " صدور برگه های محاسبه اعلام عوارض به صورت سیستمی "محاسبه عوارض سیستمی می شود بنابراین سالاری ، گفت: شهروندان تهرانی از پرداخت فرم های اعلام عوارض دستی یا شفاهی خودداری کنند.

برگه های محاسبه اعلام عوارض سیستمی می شود

به گزارش اخبار رسمی به نقل از اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای شهر تهران ، مطابق مفاد ماده 71 قانون شوراها ، مسئولیت تعیین میزان عوارض ساختمانی و نحوه دریافت آن بر عهده شوراهای شهر می باشد و شورای اسلامی شهر تهران به موجب مصوبات ابلاغی، شهرداری تهران را ملزم کرده است تا تمامی آیتم های عوارض ساختمانی اعم از صدور پروانه ، گواهی های عدم خلاف و پایانکار و یا تثبیت قانونی را بصورت مکانیزه و سیستمی بر مبنای تعرفه های مصوب شورا به شهروندان اعلام نماید.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در سیصدو بیست و پنجمین جلسه شورا در توضیح طرح دو فوریتی " صدور برگه های محاسبه اعلام عوارض به صورت سیستمی " ، گفت: طی سال های اخیر برخی از آیتم ها بصورت مکانیزه محاسبه و فرم های اعلام عوارض به شهروندان از طریق دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ارائه می گردید و برخی از آیتم ها مطابق تشخیص و سلایق مدیران ستادی و مناطق شهرداری به صورت توافقی اخذ می شد که در شورای چهارم با ایجاد کمیسیون شهرسازی و معماری، مصوباتی در خصوص تعرفه کاربری های تجاری و اداری براساس مرغوبیت محلی و مکانی و مرغوبیت راسته های تجاری و اداری تصویب شد و شهرداری تهران ملزم گردید تا تمامی عوارض ساختمانی صرفا بر مبنای تعرفه مصوب شورا و به صورت سیستمی و الکترونیکی محاسبه و اعلام گردد تا از هر گونه اعمال سلیقه شخصی و فساد و رانت احتمالی جلوگیری شود.
سالاری ادامه داد: در سال 95 و بویژه در ماه های اخیر شاهد تغییر رویکرد انحرافی در فرآیند تصمیم گیری ها و اقدامات حوزه محاسبه و فرم های اعلام عوارض مناطق هستیم به نحوی که نه تنها در خیلی از موارد مبنای محاسبه عوارض، سلایق مدیران مناطق می باشد بلکه حتی از ارائه فرم های اعلام عوارض هم اجتناب می شود و میزان عوارض بصورت شفاهی به شهروندان اعلام و از آنان درخواست می شود تا نسبت به پرداخت کل مبلغ عوارض و یا بخشی از آن به شهرداری اقدام کنند که این روال تخلف محسوب شده و مغایر مصوبات شورا می باشد.
وی در اعتراض به هیات رئیسه شورا مبنی بر اینکه چرا طرح دو فوریتی با بیش از 20 امضا که روز یکشنبه در صحن شورا ارئه شد در همان جلسه ویا نهایتا در دستور جلسه روز سه شنبه قرار نگرفته است، اعلام کرد: متاسفانه از روز یکشنبه که این طرح مطرح شده است تعدادی از اعضای شورا تحت تاثیر تماس شهرداران مناطق خواستار بررسی این طرح بصورت یک فوریت شدند که این نوع تاثیرپذیری از شهرداری تهران در فرآیند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها وهن شورا محسوب می گردد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران دلیل اتخاذ چنین روندی را مبتنی بر رویکرد درآمدزایی صرف در مناطق و عبور از شفاف سازی دانست و گفت: متاسفانه طی ماه های اخیر بسیاری از تصمیماتی که در این حوزه در مناطق و شوراهای معماری اتخاذ می شود برخلاف طرح تفصیلی و مصوبات شورا بوده و این روند بر خلاف ادعای شهرداری مبنی بر حرکت به سمت اتاق شیشه ای و شفاف سازی می باشد.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شهروندان باید از پرداخت مبالغی که بصورت شفاهی ویا در فرم های دستی به آنها ارائه می شود اجتناب کنند چراکه به موجب مصوبات شورا این فرم ها حتما باید بر مبنای تعرفه تصویب شده در شورا محاسبه و بصورت الکترونیکی محاسبه و ارائه شود.
وی در پایان اعلام کرد که چنانچه شورای شهر تهران در این خصوص در هفته آتی به این نتیجه نرسد که شهرداری را ملزم به اجرای قانون نماید، حتما از طریق سایر نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازررسی کل کشور موضوع را پیگیری خواهدکرد.
در پایان با توجه به اینکه اکثریت اعضای شورا با مطرح شدن طرح به صورت یک فوریت موافق بودن موضوع با قید یک فوریت به تصویب رسید و برای بررسی یک هفته ای به کمیسیون ها ارجاع شد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

شورای اسلامی شهر تهران

شورای اسلامی شهر تهران جایگاهی حقوقی است که 31 عضو آن از طریق رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. وظیقه شورای شهر قانون گذاری و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری را بر عهده داشته و یکی از مهمترین وظایف موردی آن انتخاب شهردار برای مدت 4 سال است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

شهر و جامعه