اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951123234556915

بایدها و نبایدهای اعتبار و پایایی در تحقیقات بازار

کد: 13951123234556915

https://goo.gl/Ixw33z

، تهران , (اخبار رسمی): قابلیت اعتماد که واژه‌هایی مانند پایایی، ثبات و اعتبار برای آن به کار برده می‌شود و معادل انگلیسی آن Reliability است، یکی از ویژگی های ابزار اندازه‌گیری «پرسشنامه، مصاحبه یا سایر آزمون های علوم اجتماعی» است.

بایدها و نبایدهای اعتبار و پایایی در تحقیقات بازار

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی خانه ایده آزود، مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد، از جمله تعریف هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده است می‌توان به تعریف ارائه شده توسط ایبل و فریسبی (1989) «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» اشاره کرد.

با توجه به این امر معمولا دامنه ضریب قابلیت از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می سنجد.

لازم به ذکر است که قابلیت اعتماد در یک آزمون می‌تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می‌شود. از آن جمله می‌توان به اجرای دوباره (روش بازآزمایی)، روش موازی(همتا)، روش تصنیف (دو نیمه کردن)، روش کودر- ریچاردسون و سایر اشاره کرد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

خانه ایده آزود

خانه ایده آزود بیش از ۱۲ سال است که مشغول فعالیت در حوزه های مختلف تحقیقات بازار است. ارائه دیتای دقیق و صادقانه به مشتریان و مشاوره­ های واقع­بینانه در خصوص بخش­های مختلف بازار، رسالت اصلی تمامی متخصصان تحقیقات بازار در این آژانس است. خانه ایده ­آزود برخلاف بسیاری از شرکت­های تحقیقات بازار که تمرکز خود را بر تحلیل­های کمی و مقطعی گذاشته­ اند، پا را فراتر از مطالعات مقطعی گذاشته و برای نخستین بار در ایران به مقوله آینده­ پژوهی در تحقیقات بازار ورود نموده است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]