اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13961110279357781

گزارش خدمات واحد حمایتی و توانمندسازی مؤسسه نیکوکاران شریف

ببار ای باران

کد: 13961110279357781

https://goo.gl/d847bK

، تهران , (اخبار رسمی): وقتی مادر علی با بنیاد تماس گرفت و از ترس های شبانه اش سخن گفت ، تیم حمایتی با بازرسی حضوری از خانه مددجو، بدون هیچ درنگی ، اقدام به ایزوگام نمودن سقف خانه و ایمن سازی منزل مسکونی نمود .

ببار ای بارون ...
ببار ای باران

برف و باران برای بیشتر انسان‌ها، عین نعمت است؛ اما در گوشه‌ای از هر شهر خانواده‌هایی هستند که دعا می‌کنند که باران و برفی نبارد

 برف و باران برای بیشتر انسان‌ها‌، عین نعمت است؛ اما در گوشه‌ای از هر شهر خانواده‌هایی هستند که دعا می‌کنند که باران و برفی نبارد که سقف خانه‌هاشان بر سر کودکانشان ریزش کند و گاه با ظهور ابرها در آسمان،   این دلهره است که از شام تا صبح میهمان ناخوانده خانه‌های آنان است.

 وقتی مادر علی با بنیاد تماس گرفت و از ترس‌های شبانه‌اش سخن گفت‌، تیم حمایتی با بازرسی حضوری از خانه مددجو، بدون هیچ درنگی‌، اقدام به ایزوگام نمودن سقف خانه و ایمن سازی منزل مسکونی کرد. در ادامه ضمن بررسی سایر مشکلات این خانواده از قبیل شرایط اقتصادی و تحصیلی‌، ترتیبات لازم جهت تامین احتیاجات و ملزومات اساسی این خانواده به عمل آمد. توجه به نیازهای اولیه خانوار تحت پوشش مؤسسه نیکوکاران شریف از مهم‌ترین الویت‌های این نهاد مردمی‌ است تا بتوان بخشی از رنج این قشر دردکشیده را بکاهد و آنان را با تدوین یک برنامه منظم به سمت خودباوری و خودشکوفایی هدایت کند.

بنیاد نیکوکاران شریف | حامی‌ایتام و زنان سرپرست خانوار در مسیر توانمندسازی

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بنیاد نیکوکاران شریف

بنیاد خیریه نیکوکاران شریف دارای مقام مشورتی ویژه از شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد، یک مؤسسه مردم‌ نهاد است که برابر اهداف منطبق با اساسنامه، فرآیند کمک و خدمت رسانی به ایتام و خانواده‌های نیازمند به حمایت مادی و معنوی را با رعایت شئون، عزت و کرامت انسانی انجام می‌دهد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

شهر و جامعه