کد: 139805163935312459

بررسی مفهوم انسان شناسی و تبلیغات

کد: 139805163935312459

http://bit.ly/31xf2S0

، تهران , (اخبار رسمی): به منظور حداکثر کردن اثربخشی تبلیغات، باید مفروضات فرهنگ محلی و سبک‌های ارتباطی در تبلیغات انعکاس یابند و مطالعات اثربخشی تبلیغات نیز بایستی به فرهنگ حساس باشد.

انسان شناسی و تبلیغات
انسان شناسی و تبلیغات

در بحث ‌انسان شناسی و تبلیغات باید گفت که انسان شناسی توجه را به این حقیقت معطوف می‌کند که ممکن است چیزی به عنوان ماهیت جهانشمول انسان وجود نداشته باشد.

تمام رفتارها به وسیله فرهنگ تعیین می‌شود و تفاوت‌های فرهنگی، سبک‌های ارتباطی متفاوتی را می‌طلبند.

دیموج بر روی تفاوت‌های فرهنگی در ارتباط با تبلیغات تمرکز کرد و مدل پنج بعدی هافستد برای فرهنگ را بکار برد.

این مدل، پنج بعد از فرهنگ را شناسایی می‌کند که می‌تواند ارتباطات تبلیغات را تحت تاثیر قرار دهد:

  • فاصله قدرت
  • فردگرایی در مقابل جمع گرایی
  • مرد گرایی در مقابل زن گرایی
  • اجتناب از عدم اطمینان
  • گرایش بلند مدت

‌اگر بعد زمینه فرهنگی پر محتوا و کم محتوا هم اضافه شود، می‌توان شروع به کشف پیچیدگی در برقراری ارتباط با افراد فرهنگ‌های مختلف کرد.

دیموج بیان کرد که تمام مدل‌هایی که به بررسی این موضوع می‌پردازند که تبلیغات چگونه موثر واقع می‌شود، به وسیله فرهنگ محدود می‌شوند.

در بعضی فرهنگ‌ها فرض می‌شود که تبلیغ به طور طبیعی تشویق کننده است، در حالی که در دیگر فرهنگ‌ها تصور می‌شود که تبلیغ به دنبال ایجاد اعتماد است.

نقش تصاویر در مقابل کلمات در انتقال اطلاعات و برقراری ارتباط و همچنین شیوه‌ای که افراد به پردازش اطلاعات می‌پردازند، در میان فرهنگ‌های مختلف متفاوت است.

علاقه مندان برای درخواست مشاوره‌های تخصصی می‌توانند به سایت مشاوران کسب و کار آریایی به ادرس AryanBiz.ir مراجعه کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

مشاوران کسب و کار آریایی

ما ناظرانی در حوزه های تبلیغات، برندینگ و دیجیتال مارکتینگ هستیم که از طرف کارفرما بر فعالیت آژانس‌های تبلیغاتی و برندسازی نظارت میکنیم. ما میتوانیم رشد، توسعه و سود آوری هرچه بیشتر را برای کارفرمایانمان به ارمغان بیاوریم و از هدر رفتن سرمایه های مادی و معنوی ایشان جلوگیری کنیم. ارزش و سود برای ما، نهفته در رشد و توسعه کاری کارفرمایانمان است.