اصطلاحات بین المللی بازرگانی

اینکوترمز چیست؟

کد: 139809124257913846

http://bit.ly/33InJcZ

، مشهد , (اخبار رسمی): اصولا اینکوترمز کلمه‌ای مرکب است که مخفف کلمه‌های International Commercial Terms است که معنای آن در فرهنگ لغت فارسی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی است. از این اصطلاحات اصولا برای مشخص کردن و تفکیک کردن مسئولیت‌ها و همچنین هزینه‌ها بین خریداران و فروشندگان استفاده می‌شود.

اینکوترمز چیست؟
شرکت حمل و نقل بین المللی آریانا سبز ترابر توس | اینکوترمز و مقالات آموزشی

اینکوترمز به مسئله‌های مربوط به حمل‌ونقل کالا از فروشنده‌ها به خریداران پاسخ خواهد داد. ترخیص کالا، حمل کالا، واردات و صادرات کالا، ریسک انتقال و جابجایی کالا و هزینه‌های آن از این‌گونه مسائل است

این اصطلاحات به صورت گسترده و شناخته شده بین فروشنده‌ها و خریداران کالا استفاده می‌شود. معمولا اصطلاحات Incoterms برای یک مکان جغرافیایی استفاده می‌شود یعنی معمولا عناوینی مربوط به جابجایی کالا نیست. تهیه این اصطلاحات توسط اتاق بازرگانی International Chamber of Commerce صورت گرفته است.

اینکوترمز به چهار گروه تقسیم می‌شود که هر گروه اصطلاحات خاص خود را دارد.

گروه E: تحویل گرفتن کالا در مبدا

ex works یا تحویل گرفتن کالا در محل کار

Ex works به معنای این است که فروشنده در محل کار خود یا انبار یا... کالا را به خریدار تحویل داده و از آن به بعد دیگر مسئولیتی در قبال بارگیری، ترخیص برای صادر کردن کالا و به طور کلی در قبال کالای مشتری نخواهد داشت مگر آنکه غیر از این بین خریدار و فروشنده توافق شده باشد.

اصولا این اصطلاح به معنای آن است که فروشنده کمترین مسئولیت را در قبال کالای فروخته شده دارد و خریدار باید تمامی هزینه‌ها برای حمل و جابجایی کالای خود و همچنین خطرات احتمالی حمل کالا را بر عهده بگیرد.

گروه F: تحویل دادن کالا به خریداران بدون دریافت کرایه حمل از مبدا

FCA-free carrier یا تحویل کالا به حمل کننده

FCA بدین گونه است که فروشنده کالا را پس از ترخیص از گمرک در اختیار حمل کننده‌ای که در محلی خاص خریدار مشخص کرده است قرار می‌دهد و تعهد فروشنده به همین نقطه ختم می‌شود یعنی از این پس تعهدی در قبال کالای خریدار نخواهد داشت و اگر هم نقطه یا محل خاصی از سوی خریدار تعیین نشده باشد فروشنده می‌تواند کالای موردنظر را در محدوده‌ای مشخص تحویل حمل کننده دهد.

FAS-Free Alongside Ship یا تحویل کالا در کنار کشتی

FAS به این معنی است که تعهدات فروشنده نسبت به کالای خریدار زمانی به پایان می‌رسد که کالای خریدار روی دوبه یا اسکله مورد نظر و تعیین شده قرار گرفته باشد. پس از قرارگیری کالا در این محل تعیین شده تمامی هزینه‌ها و خسارات احتمالی از آن به بعد بر عهده خریدار کالا است. در این اصطلاح خریداران موظف هستند به امور ترخیص کالا خود برای صدور رسیدگی کنند.

FOB-Free On Board یا تحویل کالا روی عرشه - اینکوترمز

FOB به معنی این است که فروشنده مسئولیت کالا را تا زمانی بر عهده دارد که کالا را در بندر معین شده از روی نرده کشتی عبور دهد و از آن به بعد خریدار باید مسئولیت کالای خود را بر عهده گیرد.فروشنده در این اصطلاح باید عمل ترخیص کالا را خود انجام دهد.

اینکوترمز گروه C: تحویل دادن کالا در مبدا به خریداران با تقبل هزینه حمل

CFR-Cost and Freight یا کرایه و هزینه‌های حمل - اینکوترمز

این اصطلاح به این معناست که فروشنده وظیفه دارد تا هزینه‌های مورد نیاز برای حمل کالا تا بندر تعیین شده مقصد را بپردازد و امور مربوط به ترخیص کالا را انجام دهد.

اما بعد از تحویل کالا بروی عرشه مسئولیت خسارت‌های وارد شده به کالا یا فقدان آن از زمان عبور کالا در بندر بارگیری از روی نرده کشتی بر عهده خریدار کالا است.

اصطلاح CFR زمانی معنا پیدا خواهد کرد که حمل کالا از طریق آب راه‌های داخلی و به صورت دریایی صورت گیرد در غیر این صورت بهتر است که اصطلاح CIP مورد استفاده قرار گیرد.

CIF-Cost ,Insurance and Freight یا بیمه، هزینه و کرایه حمل - اینکوترمز

در اصطلاح CIF شرایط از لحاظ وظایف و هزینه‌ها کاملا مشابه با اصطلاح CFR است علاوه بر اینکه هزینه انعقاد قرارداد بیمه دریایی برای خطرات احتمالی از جمله فقدان و خسارت به کالا بر عهده فروشنده است.

اما خریداران باید بدانند فروشنده در این اصطلاح تنها ملزم است هزینه حداقل پوشش بیمه را پرداخت کند نه بیشتر. همچنین در CIF فروشنده وظیفه دارد تا امور ترخیص کالا برای صدور را انجام دهد.

CPT-Carriage Oaid To یا پرداخت کرایه حمل تا مقصد مقرر - اینکوترمز

در توضیح به CPT باید گفت که در این روش فروشنده وظیفه دارد کرایه تا مقصد معین را پرداخت کند.

در این اصطلاح از زمانی که کالا تحت نظارت حمل کننده کالا در آید مسئولیت خسارات و هزینه اضافی احتمالی ناشی از حوادث دیگر بر عهده فروشنده نیست بلکه بر عهده خریداران کالا است.

حمل کننده در اصطلاح CPT شخصی است که اجرای حمل کالا با استفاده از هر یک از روش‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی یا هوایی و همچنین گاهی اوقات حمل به صورت مرکب را برعهده می‌گیرد.

ممکن است گاهی اوقات حمل کالا توسط یک حمل کننده امکان‌پذیر نباشد و صورت نگیرد در این صورت تمامی مسئولیت‌ها و هزینه‌های اضافی پس از تحویل کالا به اولین حمل کننده آن از دوش فروشنده برداشته خواهد شد و تماما مسئولیت بر عهده خریدار خواهد بود.

CIP -Carriage and Insurance Paid to یا پرداخت بیمه و کرایه حمل تا مقصد معین و مقرر - اینکوترمز

شرایط در اصطلاح CIP کاملا مشابه با اصطلاح CPT است یعنی فروشنده ملزم است تا کرایه حمل کالا تا مقصد را پرداخته و به حمل کننده تحویل دهد به علاوه این که هزینه بیمه ناشی از فقدان، خسارت و مشکلاتی که ممکن است برای کالا به وجود آید نیز بر عهده فروشنده است اما فروشنده تنها ملزم است هزینه حداقل پوشش بیمه را پرداخت کند نه بیشتر. همچنین ترخیص برای صدور کالا نیز بر عهده فروشنده خواهد بود.

اصطلاحا به این بیمه، بیمه محموله می‌گویند و وظیفه انعقاد و پرداخت حق بیمه در این اصطلاح بر دوش فروشنده کالا است.

اینکوترمز گروه D: تحویل دادن کالا به خریداران در مقصد

DAF -Delivered At Frontier یا تحویل کالا در مرز معین و مقرر - اینکوترمز

DAF به این معناست که فروشنده وظیفه دارد کالای مشتری را ترخیص کرده و هزینه‌های آن را بپردازد و در مرز و محل مقرر شده (قبل از مرز گمرک کشور همجوار) کالا را تحویل دهد. در این اصطلاح ضروری است که محل دقیق و مرز بین طرفین مشخص شده باشد زیرا اصطلاح مرز برای همه مرزها می‌تواند استفاده شود مثلا مرز کشور محل صدور کالا.

DES -Delivered Ex Ship یا تحویل گرفتن کالا از کشتی در بندر مقصد مقرر - اینکوترمز

در اصطلاح DES وظیفه فروشنده در حمل کالا زمانی به پایان خواهد رسید که کالا را قبل از ترخیص برای وارد کردن کالا بروی عرشه کشتی در بندر مقصد معین تحویل خریدار دهد و از آن به بعد تمامی مسئولیت‌ها بر دوش خود خریدار است.

همچنین مشکلاتی که ممکن است در اثر حمل کالا از عرشه کشتی به بندر مقصد برای کالا به وجود آید و تمامی هزینه‌های آن بر عهده خریدار است نه فروشنده کالا.

DEQ-Delivered Ex Quay یا تحویل کالا در اسکله با پرداخت عوارض در بندر مقصد مقرر - اینکوترمز

اصطلاح DEQ هنگامی معنا پیدا می‌کند که فروشنده هزینه مالیات و عوارض‌ها و همچنین ترخیص کالا برای ورود و دیگر هزینه‌های حمل و انتقال کالا را پرداخت کرده و تقبل کند، همچنین مسئولیت هرگونه مشکل را تا این زمان برعهده گیرد و کالا را در بندر مقصد معین در اسکله تحویل خریدار دهد. بعد از تحویل کالا تمامی مسئولیت‌ها و هزینه‌ها به خریدار منتقل می‌شود.

در صورتی که فروشنده نتواند به طور مستقیم و غیر مستقیم این اعمال را برای ورود انجام دهد اصطلاح DEQ معنایی نخواهد داشت.

اگر فروشنده و خریدار هر دو بخواهند که عملیات ترخیص برای ورود و پرداخت عوارض بر عهده خریدار باشد در این‌صورت اصطلاح DDU کاربرد دارد.

در صورتی که هر دو طرف بخواهند پرداخت VAT یا همان مالیات ارزش افزوده و یا برخی هزینه‌های دیگر از وظایف و عهده فروشنده خارج شود با افزودن عبارت تحویل دادن کالا در اسکله بدون پرداخت مالیات ارزش افزوده در بندر مقصد مقرر این کار را عملی و مشخص می‌کنند.

DDU -Delivered Duty Unpaid یا تحویل دادن کالا در مقصد و محل مقرر بدون پرداختن عوارض و حقوق گمرک - اینکوترمز

اصطلاح DDU به این معنا است که فروشنده کالا را در کشور و محل تعیین شده به دست مشتری بسپارد و در واقع وظیفه فروشنده در قبال کالا در اینجا به پایان خواهد رسید.

در این اصطلاح فروشنده به غیر از عوارض عبور و ورود کالا و مالیات تمامی هزینه‌های دیگر از جمله هزینه‌های خسارت‌های احتمالی در هنگام حمل کالا، امور گمرکی و... را پرداخت می‌کند و مسئولیت این موارد را بر عهده می‌گیرد. اما هر گونه هزینه اضافی به غیر از موارد ذیل بر عهده خریدار است.

اگر فروشنده و خریدار موافقت کنند که امور گمرکی و مالیات ارزش افزوده و مسئولیت‌های آن نیز بر عهده فروشنده باشد می‌توانند برای این‌کار از عبارت تحویل دادن کالا بدون پرداخت عوارض با پرداخت مالیات ارزش افزوده استفاده کنند.

DDP-Delivered Duty Paid یا تحویل دادن کالا در مقصد و محل مقرر با پرداختن حقوق و عوارض گمرک - اینکوترمز

در DDP مانند DDU وظیفه فروشنده رساندن کالا به کشور مورد نظر خریدار و تحویل آن در محل مقرر است. فروشنده در این اصطلاح مسئولیت خطرهای احتمالی و هزینه‌هایی که از این رو به وجود می‌آید و همچنین تمامی هزینه‌های حمل کالا به مکان مقرر، عوارض‌ها و مالیات و هزینه‌های دیگر برای ورود و ترخیص کالا را بر عهده دارد.

برای خارج کردن مالیات ارزش افزوده و هزینه‌های ناشی از آن، از وظایف فروشنده از عبارت تحویل دادن کالا با پرداخت عوارض و عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده در مقصد معین و مقرر استفاده می‌شود.

در میان تمامی موارد و اصطلاحات اینکوترمز که گفته شد اصطلاح EXW کمترین سطح مسئولیت و وظیفه را برای فروشنده دارد و در مقابل اصطلاح DDP بیشترین سطح مسئولیت و وظایف را برای فروشنده کالا به دنبال خواهد داشت.

علاقه‌مندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اینکوترمز یا incoterms می‌توانند به سایت مجموعه آریانا ترنسپورت مراجعه کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

شرکت حمل و نقل بین المللی آریانا سبز ترابر توس

شرکت حمل و نقل بین المللی آریانا سبز ترابر توس با سال ها تجربه درزمینه حمل و نقل کالا و با بهترین مشاوران و متخصصان در روز های کاری در ساعات 7 صبح تا 16 عصر در خدمت شما عزیزان است.

منتشر شده در سرویس:

تجارت و بازار