اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13980916427107781

رضا منصورنیا معاون ارتباطات و امور بین الملل بنیاد نیکوکاران شریف

عضویت نیکوکاران شریف در پیمان نامه جهانی سازمان ملل متحد

کد: 13980916427107781

http://bit.ly/2RuVwDU

، تهران , (اخبار رسمی): نیکوکاران شریف” با توجه به مسؤولیت اجتماعی خود در مسیر دفاع از حقوق و منافع خانواده‍‌های کم برخوردار علی الخصوص کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و تلاش برای ترویج فرهنگ به زیستن در کره زمین در تعامل و توجه بیشتر به یکدیگر، به پیمان جهانی ملل متحد یا اصطلاحاً UN Global Copmact پیوست.

عضویت نیکوکاران شریف در پیمان نامه جهانی سازمان ملل متحد
عضویت نیکوکاران شریف در پیمان نامه جهانی سازمان ملل متحد

پیمان نامه جهانی سازمان ملل متحد طرح ابتکار داوطلبانه‌ای است که به قصد ترویج حسن سلوک شهروندی در میان بخش خصوصی در انداخته شده است. سازمان‌های شرکت کننده در این پیمان نامه به اعمال اصول نُه گانه آن در مورد تمامی فعالیت‌های خود متعهد می‌شوند. این اصول نُه گانه در برگیرنده حوزه‌های حقوق بشر، معیارهای کار و محیط زیست است.

پیمان نامه جهانی که نخستین بار در ژانویه ۱۹۹۹ در مجمع جهانی اقتصاد نامی از آن به میان رفت ابتکار مستقیم کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل است. این پیمان نامه بر شالوده طیفی از اعلامیه‌های سازمان ملل استوار است که مرتبط ترین آن‌ها از این قرار است: اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه محیط زیست و توسعه ریو، اعلامیه سازمان بین المللی کار در خصوص اصول و حقوق اساسی کار.

آنان با مبتنی ساختن پیمان نامه جهانی بر اعلامیه‌های موجود توانستند بدون نیاز به تأیید مستقیم آن توسط مجمع عمومی سازمان ملل، به شکل غیرمستقیم پشتیبانی کشورهای عضو سازمان را جلب کنند.

گرچه پیمان نامه جهانی برای سازمان‌‌های غیردولتی، انجمن‌های تجاری و سازمان‌های کارگری نقشی قائل است تکیه اصلی آن بر بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های چندملیتی است. از شرکت‌هایی که داوطلبانه عضو این پیمان نامه جهانی می‌شوند انتظار می‌رود در گزارش‌های سالانه خود به نحوه پشتیبانی شان از اصول نه گانه پیمان نامه نیز بپردازند.

اصول یکم و دوم پیمان نامه جهانی به حقوق بشر باز می‌گردد: شرکت‌ها باید پشتیبان حقوق بشر اعلام شده در سطح بین المللی باشند و حمایت از آن را محترم شمارند و اطمینان دهند که در نقض حقوق بشر دست ندارند.

اصول سوم تا ششم حول معیارهای کار دور می‌زند: شرکت‌ها باید حامی آزادی تشکیل اتحادیه و شناسایی مؤثر چانه زنی دستجمعی باشند؛ باید تمامی انواع کار اجباری یا قهری را برچینند؛ باید کار کودکان را ملغی سازند و باید تبعیض در استخدام را از میان بردارند.

اصول هفتم تا نهم ناظر بر رویّه‌های زیست محیطی است: شرکت‌ها باید پشتیبان رویکرد پیشگیری از چالش‌های زیست محیطی باشند؛ باید برای ترویج و بالابردن سطح مسئولیت پذیری زیست محیطی دست به ابتکاراتی زنند و باید مشوق توسعه و انتشار روش‌های دوست دار محیط زیست باشند.

در نشست رهبران پیمان نامه جهانی که در ژوئن ۲۰۰۴ برگزار شد سازمان‌های شرکت کننده بر افزوده شدن اصل دهمی نیز توافق کردند: شرکت‌ها باید به مبارزه با فساد در تمامی شکل‌های آن از جمله اخاذی و رشوه برخیزند.

کوفی عنان در سخنرانی ژوئن ۱۹۹۹ خود خطاب به اتاق بازرگانی ایالات متحده روشن ساخت که هدف اصلی پیمان نامه جهانی آن است که به بازار جهانی «سیمایی انسانی» تر ببخشد. این سخنی پیشگویانه بود زیرا شش ماه بعد، نشست سازمان جهانی بازرگانی در سیاتل با اعتراضات مخالفان جهانی شدن روبه رو شد.

برای «انسانی تر کردن» جهانی شدن فعالیت اجتماعی-اقتصادی، اعضای پیمان نامه تشویق شده‌اند منافع خصوصی روشن بینانه خودشان را با توسعه (و سپس به اشتراک گذاشتن) بهترین شیوه‌های فعالیت پس گیرند. امید می‌رود که فعالیت شبه جمعی در سطح شرکت‌ها هم زمان مسابقه‌ای را که در زمینه به قهقرا بردن معیارهای زیست محیطی و کار جریان دارد متوقف و منافع اجتماعی و اقتصادی حاصل از تجارت را فراخ تر سازد. دبیرخانه پیمان نامه جهانی برای پیشبرد هدف‌های خود و شریک کردن سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های کارگری و حکومت‌ها در این ابتکار «سازوکارهای مشارکت» مانند گفت و گو درباره سیاست‌ها، مجمع‌های آموزشی، شبکه‌های محلی و طرح‌های مشارکت را در انداخته است.

مدیریت پیمان نامه جهانی از طریق شبکه‌ای از کارگزاران ملل متحد صورت می‌گیرد. این کارگزاری‌ها عبارتند از دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، برنامه محیط زیست ملل متحد، سازمان بین المللی کار، برنامه عمران ملل متحد، و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد.

دکتر شیوا محمدی نیک مدیرعامل و بنیانگذار بنیاد نیکوکاران شریف امیدوار است با ترویج مفاد این معاهده جهانی مسیری را در جهت توزیع عادلانه ثروت در میان همه اقشار جامعه و دعوت شرکت‌های مختلف، کارخانجات و صاحبان کسب و کار به توجه مؤثر و حمایت مادی و معنوی از آنچه که مسئولیت احتماعی شناخته می‌شود را به پیش ببرد.
 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بنیاد نیکوکاران شریف

بنیاد خیریه نیکوکاران شریف دارای مقام مشورتی ویژه از شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد، یک مؤسسه مردم‌ نهاد است که برابر اهداف منطبق با اساسنامه، فرآیند کمک و خدمت رسانی به ایتام و خانواده‌های نیازمند به حمایت مادی و معنوی را با رعایت شئون، عزت و کرامت انسانی انجام می‌دهد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

شهر و جامعه