اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139810084352613917

گام به گام بازرگانی، با ثبت شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود در ایران

کد: 139810084352613917

http://bit.ly/39tIpcQ

، تهران , (اخبار رسمی): این شرکت یکی از رایج ترین نوع شرکت در ایران و همچنین در تمام دنیاست. با حداقل افراد قابل تشکیل است و میزان مسئولیت هر فرد به میزان سهم الشرکه خود در شرکت مسئولیت محدود است. وقتی که موضوع تجاری باشد و ثبت شود تجاری محسوب می‌شود.

ثبت شرکت مسئولیت محدود در ایران
ثبت شرکت مسئولیت محدود در ایران

فرایند ثبت شرکت مسئولیت محدود در ایران زیر مجموعه قانون تجارت است که در ماده 94 تعریف دقیقی از شرکت مسئولیت محدود وجود دارد: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

چگونگی شرکت مسئولیت محدوددر اینجا بررسی شده است. این شرکت یکی از رایج ترین نوع شرکت در ایران و همچنین در تمام دنیاست. با حداقل افراد قابل تشکیل است و میزان مسئولیت هر فرد به میزان سهم الشرکه خود در شرکت مسئولیت محدود است.وقتیکه موضوعش تجاری باشد و ثبت شود تجاری محسوب می‌شود.

شرایط اختصاصی شرکت مسئولیت محدود

•    این شرکت با حداقل دو نفر که به مفهوم واقعی شراکت تشکیل شود است
•    سرمایه این شرکت هرگز به سهام تبدیل نمی‌شود
•    طبق دستورالعمل اداره ثبت شرکت‌ها شرکت مسئولیت محدود نمی‌تواند تبدیل به سهامی خاص شود
•    مسئولیت شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت شرکت مسئولیت محدود به میزان سهم الشرکه‌ای است که هر شریک سرمایه گذاری کرده است‌
•     نقل و انتقال سهام در شرکت مسئولیت محدود به دو روش اجرا می‌شود یکی از طریق تنظیم سند رسمی و پرداخت مالیات به اداره دارایی و روش دیگر با تنظیم صورتجلسات و ارائه به اداره ثبت شرکت‌ها است.
•    در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل، اقرار به دریافت کند و شرایط پرداخت شرکت سهانی خاص یعنی حداقل به میزان 35 درصد سرمایه در حساب بانک به نام شرکت در شرف تاسیس نیازی نیست و متعاقب آن به ارائه گواهی بانکی هم نیازی نیست. صرف ذکر سرمایه در مدارک ثبت شرکت و اقرار مدیر عامل کفایت می‌کند.
•    در شرکت با مسئولیت محدود، مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می‌شود اما می‌ توانند به هر دلیل از شرکت خارج شوند که این مورد مستلزم ثبت تغییرات و چاپ در روزنامه رسمی است و برعکس شرکت سهامی خاص این زمان مدیریت محدود به یک دوره دو ساله نیست.
•    انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای شرکت مسئولیت محدود اجبار نیست و مخصوص شرکت سهامی خاص است اما در صورتی که تعداد اعضای مسئولیت محدود بیش از 12 نفر باشد به هیئت نظار نیاز است.
•    در شرکت مسئولیت محدود سهام یا سهم الشرکه وثیقه برای مدیران نداریم
•    اعضای هیئت مدیره مسئولیت محدود می‌توانند از بین شرکاء یا خارج از شرکاء انتخاب شوند.

افراد زیر 18 سال نمی‌توانند به عنوان اعضای هیئت مدیره سمتی در شرکت داشته باشند اما می‌توانند سهم الشرکه داشته باشند

اختصاص سرمایه در شرکت مسئولیت محدود

برعکس تعریف دقیق میزان سرمایه در قانون تجارت درباره شرکت سهامی خاص این مورد در مسئولیت محدود اعلام نشده و از روال سهامی خاص تبعیت می‌شود. پس حداقل میزان سرمایه در شرکت مسئولیت محدود 1/000/000 ریال است.
 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

خدمات حقوقی و ثبتی رامند

ثبت و تغییرات انواع شرکت، ثبت شرکت در خارج از ایران، ثبت برند و لوگو، ثبت طرح صنعتی، اخذ کارت بازرگانی، کد اقتصادی و ارزش افزوده، دریافت ایزو وجواز تاسیس

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

تجارت و بازار | حقوقی و قانون