اطلاعات تماس
  • 021884*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 139811024433112820

چه نکاتی در رشد کودک 3 تا 5 ساله تاثیرگذار است؟

اصول روانشناسی رشد در کودکان 3 تا 5 ساله

کد: 139811024433112820

http://bit.ly/36jiPEo

، تهران , (اخبار رسمی): در ادامه برخی جنبه‌های مهم روانشناسی رشدی کودکان در سنین سه تا پنج سالگی بررسی شده است. کودکانی که در این گروه سنی هستند، نوپا نیستند. در این دوره‌ی سنی تغییرات رشدی اساسی و مهم نیز ادامه دارند. آهنگ این تغییرات کندتر از 3 سال اول زندگی است. در این سن کودکان به مهد کودک می‌روند.

اصول روانشناسی رشد در کودکان 5 تا 3 ساله
اصول روانشناسی رشد کودک س تا 5 ساله

 جنبه‌های مهم روانشناسی رشدی کودکان در سنین سه تا پنج سالگی در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

روانشناسی رشد کودکان

کودکان این گروه سنی، نوپا نیستند. در این دوره‌ی سنی تغییرات رشدی اساسی و مهم نیز ادامه دارند. آهنگ این تغییرات کندتر از 3 سال اول زندگی است. در این سن کودکان به مهد کودک می‌روند.

ارتباط آنان با دنیای خارج از خانه گسترش می‌یابد. در طی این دوره، مغزشان بین 75% تا 90% اندازه آن در بزرگسالی  رشد می‌کند، هماهنگی بین آن‌ها بهبود می‌یابد و حس و درکشان از شنیدن، دیدن، بوییدن، لمس کردن، چشیدن به صورت کاملی گسترش می‌یابد.

مقالات رشدی مرتبط در این سنین

رشد شناختی در گروه سنی 3 تا 5 سال و لجبازی در کودکان پنج ساله در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. در این گروه سنی، قسمت جلویی مغز رشد بسیار سریعی دارد، این قسمت از سر مسئولیت طراحی و سازماندهی رفتارها و فعالیت‌های جدید، کنترل حرکتی، تنظیم هیجان‌ها و حفظ توجه در جهت انجام وظایف را برعهده دارد.

کودکانی که در این قسمت از سر خود، مشکل داشته باشند، قادر نخواهند بود درباره‌ی جنبه‌های مختلف و متعدد از مشکل فکر کنند. برای آنها مشکل است که به بیش از یک جنبه از مسائل و مشکلات توجه کنند و درمورد آنها فکر کنند.

کودکان در این دوره‌ی سنی تفکر می‌کنند اما برای آن‌ها بسیار مشکل است تا بتوانند به موضوعات از دریچه‌ی نگاه و دیدگاه افراد دیگر نگاه کنند. به عبارت دیگر آنها نمی‌توانند در حلاجی مشکلات خود را جای شخص دیگری قرار دهند هنوز برای آنان مشکل است که به این حقیقت نائل شوند که افراد دیگر می‌توانند به گونه‌ای متفاوت و مغایر با آنان فکر کنند. کودکان در این سن بیشتر از نظر افکار خودمحور هستند.

اینگونه بنظر می‌رسد که تفکر کودکان در سنین خردسالی به صورت کلی است. یعنی آنان رویدادهای خاصی را به صورت کلی تعبیر می‌کنند مثلا مادر بزرگ من کیک می‌پزد و مادر بزرگ شما هم کیک می‌پزد. (اکنون در این قسمت به صورت کلی تفسیر می‌کنند؛ می‌گویند چون: مادر بزرگ من کیک می‌پزد یک امر خاص است، پس مادر بزرگ شما هم کیک می‌پزد و همه‌ی مادر بزرگ‌ها کیک می‌پزند ) و احتمالا آنان روی علت‌ها و پیامدها متمرکز می‌شوند، یعنی مادر بزرگ را علت و کیک را معلول می‌دانند. با دیدن هر کیکی، مادربزرگ در ذهن آنان تداعی می‌شود.

درک رابطه علت و معلومی در5سالگی

کودکان در پایان 5 سالگی ارتباط بین علت و معلول را درک می‌کنند و بین رویدادهای مختلف، رابطه‌ای علیت و شرطیت برقرار می‌کنند. مثلا آنان این را درک می‌کنند که اگر من این کار را انجام دهم پس آن اتفاق خواهد افتاد، پس بدین ترتیب آنان می‌تواند از قبل تفکر کنند تا پیامد و آثار و نتایج اعمالشان را پیش بینی کنند و بدین وسیله از طبعات و تالی فاسدهای اعمال خود جلوگیری کنند.

کودکان رفته رفته بین آنچه که در واقع و حقیقت وجود دارد تمایز قائل می‌شوند.

شناخت تمایزهای ظاهری در سه سالگی

در سه سالگی، بیشتر قسمت تمرکز آنان بر روی ظواهر است، آنان می‌فهمند که یک سگ اسباب بازی با یک سگ واقعی متفاوت است. در این سن تفکر آنان بر اساس جنبه‌های قابل مشاهده، موضوعات، افراد، تجربه‌های واقعی و مستقیم استوار است، به عبارتی آنان از امور ذهنی و غیرقابل لمس آگاهی ندارند.

در این دوره کودکان تجربه‌های زیادی به دست می‌آورند و آنان سعی می‌کنند در جهت به دست آوردن تصویر ذهنی از موضوعات تلاش کنند. آنان تلاش می‌کنند از فعالیت‌ها و حوادث عینی تصاویر ذهنی بسازند و بدین ترتیب آنان می‌توانند فعالیت خود را از قبل طراحی کنند.

در ذهن خود تظاهر به انجام آن کنند و یا اینکه مثل نمایش و یا بازی آن را در عالم غیرواقع اجرا کنند. همچنین کودکان می‌توانند در مورد افراد و یا اشیاء و به طور کلی هرچیز مادی فکر کنند بدون آنکه آن اشیاء یا افراد مقابل چشمانشان باشند، به عبارتی آنان می‌توانند قدرت قدرت تخیل و تصور خود را در ذهن تصویرسازی کنند.

درست است که مدت زمان توجه کودکان به مسائل در این دوره‌ی سنی بیشتر می‌شود ولی آنان هنوز نمی‌توانند مدت زمان توجه خود را افزایش دهند و به طور دقیق و پایدار یک موضوع را مورد توجه قرار بدهند. به عبارتی آنان به سرعت نسبت به موضوع مورد توجه، اهمیت نمی‌دهند.

آنان در فعالیت‌های خود ثبات قدم و پایداری ندارند و به سرعت از فعالیتی که شروع کرده‌اند، خسته می‌شوند.

گویا اینکه منتظر بعضی چیزهای جدید هستند و به عبارتی بر روی یک فعالیت متمرکز نیستند و از این شاخه به آن شاخه می‌شوند. آنان اگر به صحبت‌های کسی گوش می‌کنند و یا کاری را انجام می‌دهند، اگر بخواهد خیلی طولانی باشد فقط بیش از چند دقیقه به طول می‌انجامد.

به عنوان مثال یک کودک 4 ساله بایک کودک دیگر و با استفاده از برخی از وسایل فقط برای 20 تا 30 دقیقه می‌تواند بازی کند و بیشتر نمی‌تواند ادامه دهد و این موارد هم اکثرا نادر است. اکثرا 7یا 8 دقیقه بازی های کودکان باهمدیگر، بیشتر به طول نمی‌کشد.

کودک برای اینکه نسبت به موضوع شناخت و مهارت کسب کند، نیازمند این است که عملا آن کارها را انجام داده باشد و تجربه‌ی عملی کسب کرده باشد. تجربه‌های مستقیم کودکان از قبیل جست و جو، کاوش کردن، خلق کردن و ساختن و امتحان کردن چیزهای جدید در خلال تعاملات اجتماعی از طریق بازی کردن با دیگران به دست می‌آید.

یادگیری تقلیدی و رشد زبانی کودک

یادگیری کودکان اغلب از طریق تقلید کردن از رفتار بزرگسالان صورت می‌گیرد و آنان ابتدا یادگیری را با تقلید شروع می‌کنند.

در این دوره‌ی سنی، سرعت بسیار زیادی در رشد زبان کودکان وجود دارد. کودکان در این دوره‌ی سنی، روزانه حدود 50 کلمه جدید یادمی گیرند و کلمات بسیار زیادی را می‌فهمند.

درواقع فهم آنان در پایان 3 سالگی، بیشتر از صحبت کردنشان است. کودکان ممکن است در 3 سالگی، صحبت کنند ولی مطمئنا تعداد کلماتی که یادگرفته‌اند بیشتر از آنی است که بیان می‌کنند.

آنان در 3 سالگی بیش از 1200 کلمه به کار می گیرند و با آن کلمات صحبت می‌کنند. در 5 سالگی آنان بین 5000 تا 6000 کلمه بکار می‌گیرند. در طی این دوره، جملات کودکان به مرور پیچیده‌تر می‌شود و در جمله به تدریج کلمات بیشتری به کار می‌برند.

در صحبت کردن نیز نسبت به قبل که دو یا سه کلمه را به کار می‌گرفتند، لغات بیشتری را به کار می‌گیرند و به طور متوسط بیش از چند لغت بکار می‌گیرند، آنان اکثرا با صدای بلند با خودشان صحبت می‌کنند و کلماتی را که شنیده‌اند به کار می‌گیرند و در عین حال تلاش می‌کنند تا رفتار خودشان را کنترل کنند.

در این سن کودکان بسیار سوال می‌پرسند و هدف آنان از این پرسش‌ها یا ارضای کنجکاوی است و یا اینکه به دلیل به دست آوردن توجه بزرگسالان است.

در این سن آنان رابطه‌های ساده مفاهیم، مهارت‌ها و کارهای روزمره و… را می‌فهمند و به خاطر می‌سپارند و اکثرا به تقلید از بزرگسالان، خودشان آن کارها را انجام می‌دهند.

آنان در این سن، مفهموم‌های خاص مثل: بالا و پایین، رو و زیر، این طرف و آن طرف و… را می‌فهمند و درک می‌کنند و در صحبت‌های روزمره از آن‌ها به فراخور موضوع استفاده می‌کنند. مفاهیم زمانی، مثل: امروز، دیروز و فردا ، مفاهیم مکانی مانند: خانه و بیرون از خانه و مغازه‌ها و پارک را درک می‌کنند و این توانایی را دارند تا اشیاء را طبقه بندی کنند، مثل: غذاها، حیوانات و گل‌ها.

علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت کودکانه مراجعه کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

مرکز مشاوره روانشناسی مشاورانه

اولین سامانه هوشمند پاسخگویی در زمینه های مشاوره و روانشناسی به صورت رایگان با همکاری متخصصی و روانشناسان برجسته و پاسخگوی سوالات و مشکلات شما در زمینه های مشاوره خانواده ، ازدواج ، روانشناسی کودک و جوانان ، درمان اختلال افسردگی، اضطراب، وسواس، فوبیا و غیره، مهارت های زندگی، ترک اعتیادبه مواد مخدر ، مشاوره تلفنی، روان درمانی تخصصی و..سایر خدمات روانشناسی می باشد.

اطلاعات تماس
  • 021884*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

سلامت و زیبایی | روانشناسی و موفقیت