اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139812044519014541

سایت خبری خبرینو

کد: 139812044519014541

http://bit.ly/32mTZ6q

، (اخبار رسمی): برای دسترسی به اخبار لحظه‌ای ایران و جهان می‌توان به سایت خبرینو مراجعه کرد.

سایت خبری خبرینو
سایت خبری خبرینو

آمده‌ایم تا از ایران امروز برای فردا و فرداها حراست کنیم، پاسداشت فرهنگ دراز دامن اسلامی در پیشانی فعالیت‌های ما قرار دارد. دانایی را عامل مهم توانایی ملی می‌دانیم و رسانه را یکی از ابزارهای مهم گسترش آن قلمداد می‌کنیم.

سایت خبری خبرینو

اخبار لحظه‌ای ایران و جهان را ارائه می‌دهد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

خبرینو

آمده‌ایم تا از ایران امروز برای فردا و فرداها حراست کنیم، پاسداشت فرهنگ دراز دامن اسلامی در پیشانی فعالیت‌های ما قرار دارد. دانایی را عامل مهم توانایی ملی می‌دانیم و رسانه را یکی از ابزارهای مهم گسترش آن قلمداد می‌کنیم.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

رسانه‌ها