اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13981214455927599

ارث زن از شوهر

کد: 13981214455927599

http://bit.ly/38BVj6G

، تهران , (اخبار رسمی): در تعیین سهم الارث زن از شوهر، ابتدا باید شرایطی که زوجه از همسرش ارث می‌برد مشخص شود و پس از اینکه زن واجدشرایط بهره بردن از ارث شوهر شد، سهم او با توجه به تعدد زوجات، فرزند داشتن یا نداشتن شوهر از زوجه (زوجات) تعیین می‌شود.

ارث زن از شوهر
ارث زن از شوهر

برای اینکه مشخص شود، زن از شوهر چه مقدار ارث می‌برد، ابتدا لازم است شرایطی را که زن می‌تواند از مرد ارث ببرد تبیین شود.

بر اساس ماده 861 قانون مدنی، زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد، به شرط اینکه در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. در ادامه طبق ماده 880 قانون مدنی آمده است: «اگر زن که وارث شوهر است و او را به عمد به قتل برساند، ارث نخواهد برد.»

همچنین در قانون مدنی آمده است، شرایط لازم برای اینکه زن و شوهر از هم ارث ببرند، عقد نکاح دائم است؛ یعنی در ازدواج موقت، توارث بین زوجین برقرار نمی‌شود و شرط بعدی برای ارث بردن زن و مرد از یکدیگر این است که در زمان فوت، زن و مرد در عقد هم باشند و رابطه زوجیت موجود باشد. در این مورد نیاز به توضیح است که اگر زن از مرد جدا شده باشد و در ایام عده، شوهر فوت کند، زن از شوهر ارث می‌برد.

در حالت دیگر، اگر مردی در حال بیماری اقدام به انعقاد عقد با زنی کند و به دلیل همان بیماری و قبل از ارتباط زناشویی با زن، فوت کند زن از او ارث نخواهد برد. پس شرط ارث بردن زن و مرد از یکدیگر وجود رابطه زوجیت و عقد نکاح در هنگام فوت بین آن دو است. (با تاکید بر این نکته که ایام عده‌ی زن بعد از طلاق نیز، جز ایام نکاح و زوجیت محسوب می‌شود.)

در یک قانون دیگر تشریح شده است: «اگر شوهر در حال مریضی زن خود را طلاق دهد و پس از یکسال از تاریخ طلاق به دلیل همان بیماری فوت کند؛ زوجه از او ارث می‌برد، مشروط به اینکه زن، شوهر نکرده باشد.»

اکنون که با شرایط سهم بردن زن از ارث شوهر آشنا شدیم لازم است به میزان ارثی که از شوهر به زن می‌رسد، پرداخت. تا اگر عدم همکاری وراث در تقسیم ارث پیش آمد، زن از میزان سهم خود در ارث اطلاع داشته باشد.

میزان ارث زن از شوهر

در تعیین سهم ارث زن از شوهر، تفاوت‌هایی وجود دارد.

1) درصورتی که شوهر فوت کند و فرزند نداشته باشد، زن یک چهارم اموال شوهر را به ارث می‌برد؛ ولی اگر شوهر دارای فرزند یا فرزند فرزند (نوه) باشد، زن یک هشتم از اموال (منقول و غیر منقول) شوهر را به ارث می‌برد و چنانچه زن پس از فوت همسرش و قبل از تقسیم ارث فوت کند، سهم الارث زن به وارثان وی تعلق خواهد گرفت.

چنانچه مرد دارای دو یا چند همسر باشد، ارث همه‌ی زنان از شوهر به میزان یک هشتم اموال مرد خواهد بود که این یک هشتم به میزان مساوی بین زنان باید تقسیم شود. البته با این شرط که همسران در عقد دائمی باشند و در هنگام فوت مرد، رابطه زوجیت و عقد دائم برقرار باشد یا ایام عده زن به اتمام نرسیده باشد.

نکته مهم دیگر که باید بدان توجه کرد، طبق ماده 924 قانون مدنی: اگر مردی دارای دو یا حداکثر چهار زن عقدی دائم باشد و یکی (یا بیش از یکی) از زوجه‌ها داری فرزند باشد و زوجه یا زوجات دیگر فرزندی از شوهر نداشته باشند باز هم یک هشتم از همه‌ی اموال مرد باید علی السویه بین زوجه‌ها تقسیم شود. 

در پایان باید گفت گرچه بسیاری از مسائل مربوط به تقسیم ارث با همکاری وراث حل می‌شود، متاسفانه در مواردی هم اختلافات خانوادگی مانع از تقسیم عادلانه سهم هر یک از وراث می‌شود که این امر باعث شکایت وراث از یکدیگر می‌انجامد. در چنین مواردی بهره بردن از یک فرد خبره و آگاه به مسائل حقوقی می‌تواند کمک شایانی به استیفای حقوق افراد کنند در این زمینه سامانه‌هایی نظیر DADSUN به افراد کمک می‌کنند تا با مشاهده رزومه وکلای با سابقه و میزان حق مشاوره و وکالت نسبت به انتخاب وکیل مورد نظر خود در اقصی نقاط کشور اقدام کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

دادسان

دادسان سامانه ای است که به مردم وکیل متخصص و متناسب با پرونده خود را پیشنهاد می دهد. همچنین با پیگیری به موقع شرایطی را فراهم می سازد تا افراد با خیالی راحت شاهد پیشرفت پرونده خود باشند. https://www.DADSUN.ir

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

شهر و جامعه | حقوقی و قانون