اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139812294597414808

تعیین هدف‌های ارتباطی

برقراری ارتباط موثر و عناصر نه گانه فرایند ارتباط

کد: 139812294597414808

https://bit.ly/2wEbp2X

، تهران , (اخبار رسمی): برای برقراری ارتباط مؤثر، ارتباط‌گر باید بداند که فرایند ارتباط چگونه کار می‌کند. در هر فرایند ارتباطی، نه عنصر دخالت دارد که دو مورد آنها، یعنی فرستنده و گیرنده، طرف‌های اصلی فرایند به حساب می‌آیند. دو مورد دیگر، ابزارهای اساسی ارتباط هستند که عبارتند از پیام و رسانه.

برقراری ارتباط موثر و عناصر نه گانه فرایند ارتباط
برقراری ارتباط موثر و عناصر نه گانه فرایند ارتباط

نگاهی به فرایند ارتباط

برقراری ارتباط موثر و عناصر نه گانه فرایند ارتباط :

برای برقراری ارتباط مؤثر، ارتباط گر باید بداند که فرایند ارتباط چگونه کار می‌کند. در هر فرایند ارتباطی، نه عنصر دخالت دارند که دوتای آنها، یعنی فرستنده و گیرنده، طرفهای اصلی فرایند به حساب می‌آیند. دوتای دیگر، ابزارهای اساسی ارتباط هستند که عبارتند از پیام و رسانه. چهار عنصر دیگر از این مجموعه، در شمار کارکردهای اولیه ارتباط قرار می‌گیرند که شامل: رمزگذاری، رمزگشایی، پاسخ، و پسخورد است. آخرین عنصر نیز نوفه یا نویز فرایند است.

عناصر نه گانه فرایند ارتباط

فرستنده Sender: طرفی که پیام را به طرف دیگر می‌فرستد.

رمزگذاری Encoding: فرایند تبدیل پیام یا اندیشه موردنظر به شکل‌های نمادین. به عنوان مثال، دفتر تبلیغاتی، واژه‌ها، عبارات و تصاویری را در قالب یک آگهی که قرار است پیام موردنظر را برساند، انتخاب و تدوین می‌کند.

پیام Message: مجموعه واژه‌ها، تصاویر یا نمادهایی که فرستنده با تنظیم خاصی می‌فرستد.

رسانه Media: مجراهای ارتباطی که از طریق آنها پیام از فرستنده به سمت گیرنده انتقال می‌یابد.

رمزگشایی Decoding: فرایندی که طی آن، گیرنده، معناهایی را به نمادهای رمزگذاری شده توسط فرستنده، نسبت می‌دهد. مثلا مخاطب با شنیدن کلمات و دیدن تصاویر یک آگهی تلویزیونی، آنها را به
پیش خود تعبیر و تفسیر می‌کند.

گیرنده Receiver: طرفی که پیام ارسال شده از سوی طرف دیگر را دریافت می‌کند؛ مثلا مخاطبی که آگهی رادیویی را می‌شنود، آگهی روزنامه را می‌خواند یا آگهی تلویزیونی را می‌بیند.

پاسخ Response: واکنش‌هایی که گیرنده پس از رویارویی با پیام از خود نشان می‌دهد. این پاسخ‌ها می‌توانند فراوان و متفاوت باشند. ممکن است عمل خرید از او سر بزند، یا ممکن است هیچ واکنشی از خود نشان ندهد.

پسخورد Feedback: آن بخش از پاسخ‌های گیرنده که به فرستنده برمی‌گردد. برخی ممکن است اظهار کنند که آگهی پخش شده را دوست دارند، دیگران بگویند که آن را به خاطر سپرده‌اند، برخی دیگر ممکن است نامه بنویسند و درخواستی را مطرح کنند.

نوفه Noise: موانع و اغتشاش‌های برنامه ریزی نشده در طی فرایند ارتباط، که موجب می‌شوند تا گیرنده، پیامی متفاوت ازآنچه فرستنده ارسال کرده است کسب کند. مثلا در حالی که مشتری مشغول خواندن یک آگهی در روزنامه است ممکن است چیزی یا رویدادی حواس او را پرت کند و کلیت پیام یا نقاط کلیدی آن را دریافت نکند. برای اثربخش کردن یک پیام، فرایند رمزگذاری فرستنده باید با فرایند رمزگشایی گیرنده هماهنگ و سازگار باشد.

بنابراین، بهترین پیام شامل کلمات و دیگر نمادهایی است که برای گیرنده، آشنا و معنادار باشند. هرچه حوزه تجارب فرستنده، همخوانی بیشتری با تجارب گیرنده داشته باشد اثربخشی پیام بیشتر خواهد بود. ارتباطگران بازاریابی ممکن است همیشه نتوانند در تجارب مصرفکننده، سهیم و شریک باشند.

مثلا، اگر نویسنده متن آگهی به یک قشر اجتماعی خاص تعلق داشته باشد و بخواهد رای قشر اجتماعی دیگر متن آگهی بنویسد ممکن است چنین پیامی دارای اثربخشی کافی و مطلوب نباشد. در هر حال، برای برقراری ارتباط اثربخش، ارتباطگر باید با حوزه تجارب مخاطب، آشنایی داشته باشد و آن را درک کند.

برای بنا کردن یک ارتباط اثرگذار، فرستندگان پیام باید مخاطبانی را که قرار است به آنان دسترسی پیدا شود، بشناسند و نوع پاسخ‌هایی را که از آنان انتظار می‌رود، به روشنی ترسیم کنند. پیامرسانان باید به ظرایف مربوط به رمزگذاری در پیام و رویکردهای احتمالی گیرنده در رمزگشایی، هر دو اهمیت بدهند.

آنها باید پیام‌ها را از طریق رسانه‌هایی بفرستند که مواجهه مخاطبان با پیام را میسر سازد و مجاری لازم برای گردآوری پسخوردها و سنجش واکنش‌های مخاطبان نسبت به پیام را طراحی و انتخاب کنند.

مراحل طراحی ارتباط موثر

طراحی ارتباط مؤثر و یکپارچه و تدوین برنامه ارتقا در یک فعالیت تبلیغاتی تجاری یا غیرتجاری معین می‌تواند با طی پنج مرحله بدین شرح انجام گیرد:

شناسایی مخاطبان هدف کسانی که مخاطبان برنامه ارتقا و فعالیت تبلیغی هستند.

تعیین هدف‌های ارتباط رفتارها، پاسخ‌ها و واکنش‌هایی که مایلیم در مخاطبان، مشاهده کنیم.

طراحی پیام شکل و محتوای پیامی که قرار است ارسال شود.

انتخاب رسانه وسیله‌ای که به کمک آن، پیام ارسال می‌شود.

گردآوری پسخورد به منظور اندازه گیری نتایج برنامه ارتقا و تبلیغات.

شناسایی مخاطبان هدف ارتباط گر در عرصه بازاریابی، کار خود را با تصویر روشن و گویایی از مخاطبان هدف در ذهن و اندیشه خود آغاز می‌کند. مخاطبان ممکن است خریداران بالقوه یا مصرفکنندگان فعلی کالا یا خدمت، افراد تصمیمگیر درباره خرید یا افراد مؤثر بر فرآیند تصمیمگیری باشند.

مخاطبان هدف به طور جدی بر تصمیمات ارتباطگر مبنی بر این که چه باید گفت، چگونه باید گفت، چه وقت باید گفت، کجا باید گفت، چه کسی باید بگوید و به چه کسی باید گفت، تأثیر می‌گذارد.

تعیین هدف‌های ارتباطی

پس از آنکه مخاطبان هدف، شناسایی و به روشنی تعریف شدند، ارتباطگر بازاریابی باید درباره نوع پاسخ و واکنشی که از مخاطب انتظار دارد، تصمیم بگیرد. البته در بسیاری از موارد، پاسخ نهایی، خرید است.

اما خرید نتیجه یک فرایند طولانی تصمیمگیری مشتری است.

ارتباطگر بازاریابی می‌خواهد بداند که، مخاطبان هدف، اینک در کجا ایستاده‌اند و چه وضعیتی دارند و به چه حالت و موقعیتی باید سوق داده شوند.

برای انجام این کار او باید تعیین کند که مشتری، آمادگی لازم برای خرید را دارد یا نه.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

آژانس مشاوره تبلیغاتچی

ما ناظرانی در حوزه های تبلیغات، برندینگ و دیجیتال مارکتینگ هستیم که از طرف کارفرما بر فعالیت آژانس‌های تبلیغاتی و برندسازی نظارت میکنیم.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]