تعرفه گمرکی در ایران چیست؟ اطلاعات ضروری در خصوص محاسبه تعرفه گمرکی

کد: 139901024598414852

https://bit.ly/2WyfpfX

، (اخبار رسمی): تعرفه عبارت است از مالیات و عوارضی که دولت‌‌ها به دلایل حمایتی، مالی یا ترکیبی آنها از کالاهای وارداتی و یا صادراتی اخذ می‌کنند. اصطلاحا این دریافتی به حقوق گمرکی Customs Duties موسوم است. تعرفه گمرکی ممکن است براساس ارزش کالا دریافت شود که در این صورت، آن را تعرفه ارزشی می‌نامند.

تعرفه گمرکی در ایران چیست و اطلاعات ضروری در خصوص محاسبه تعرفه گمرکی
تعرفه گمرکی در ایران چیست؟ اطلاعات ضروری در خصوص محاسبه تعرفه گمرکی

معنی و مفهوم تعرفه

تعرفه گمرکی ممکن است براساس ارزش کالا دریافت شود که در این صورت، آن را تعرفه ارزشی می‌نامند و به روش‌های مختلف محاسبه و دریافت می‌شود. در ادامه انواع تعرفه‌ها بررسی شده است. اما مفهوم تعرفه در ایران در میان بازرگانان بعضا متفاوت است و در ادبیات تجاری بعضا تعرفه به دو معنای زیر است که سعی شده این موارد توضیح داده شود.

الف- تعریف اول: تعرفه گمرکی به معنی جایگاه کالا در طبقه بندی HS ( نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده(HS- harmonized system) ) است که در گمرک در هنگام اظهار کالا و یا در هنگام دریافت مجوز از سایر مراجع قانونی مانند ثبت سفارش اعلام می‌شود. بر اساس این تعرفه، بازرگانان و ترخیص کاران درصد یا روش محاسبه میزان حقوق و عوارض گمرکی و مجوزهای مورد نیاز برای ورود کالا، مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص کالا و گروه کالایی برای دریافت ارز (این مجوز به علت بحران‌ها ارزی دریافت می‌شود (سال ۹۸) یا مجاز بودن واردات و صادرات، را تعیین می‌کنند.

ب- تعریف دوم: تعرفه به معنای میزان حقوق و عوارض کالا در هنگام اظهار و ترخیص کالا در گمرک است. در این تعریف بازرگانان به دنبال ماخذ محاسبه حقوق و عوارض گمرکی هستند.

۱- تعرفه واردات کالا به ایران چند است و چگونه محاسبه می‌شود؟

قانون امور گمرکی ماده ۱ بند د ـ حقوق ورودی

حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود، به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

تعرفه گمرکی سال 99 را می‌توان از طریق سایت آیسکپورت بخش آموزش صادرات  مشاهده کرد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

آیکسپورت مرجع جامع آموزش صادرات و واردات کالا

نام سایت Ixport بر گرفته از دو واژه صادرات (Export) و واردات (Import) است. در این واژه های انگلیسی صادرات و واردات، بخش Port مشترک است از این رو اولین حرف واردات (I) و دومین حرف صادرات (X) با یکدیگر ترکیب شده و واژه IXport را تشکیل داده اند. این واژه در بر گیرنده هر دو حوزه واردات و صادرات است.

منتشر شده در سرویس های:

تجارت و بازار | حقوقی و قانون