اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139902074788914952

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما؛ بیمه دانا

کد: 139902074788914952

https://bit.ly/2SaskBI

، اصفهان , (اخبار رسمی): آیین نامه شماره ۸۰ شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌ گری، در جلسه مورخ 1391/11/03 «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان» را مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره به شرح ذیل تصویب کرد.

شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما - بیمه دانا
شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما؛ بیمه دانا

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

آیین نامه شماره ۸۰:

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌ گری، در جلسه مورخ 1391/11/03 «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان»  را مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره به شرح ذیل تصویب کرد:

 فصل اول- کلیات

ماده ۱- اساس بیمه‌ نامه: این بیمه‌ نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد کتبی بیمه‌ گذار (که جزء لاینفک این بیمه‌ نامه است) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین است. آن قسمت از پیشنهاد بیمه‌ گذار که مورد قبول بیمه‌ گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌ نامه یا قبل از آن کتبا به بیمه‌ گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه‌ گر محسوب نمی شود.

ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:

۱- بیمه‌ گر: موسسه بیمه‌ ا‌ی است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.

۲- حق بیمه: وجهی که بیمه ­گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه ­گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه­ نامه می پردازد.

۳- بیمه‌ گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمه‌ گر منعقد می کند و متعهد به پرداخت حق بیمه است.

۴-کارکنان: افرادی که در ازای انجام کار موضوع بیمه از بیمه‌ گذار حق‌ العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و یا سایر مزایا دریافت می نمایند و یا مشخصات آنها در شرایط خصوصی بیمه‌ نامه درج شده است.

تبصره- در صورتی که بیمه‌ گذار شخص حقوقی باشد، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نیز می توانند جزء کارکنان تحت پوشش بیمه نامه ‌باشند.

۵- زیاندیده/گان: کارکنانی که در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمی، نقص‌ عضو (کلی یا جزئی) و یا فوت شده‌اند.

۶-کار موضوع بیمه: هر نوع وظیفه شغلی که بر حسب ارجاع کارفرما، کارکنان موظف به انجام آن هستند.

۷- حادثه موضوع بیمه: رویدادی است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه‌ نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقص‌ عضو، از کار افتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمه‌ گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.

تبصره- کلیه حوادثی که در جریان امور روزمره و جاری و در محل استراحت و غذاخوری و نظافت و امثال آن در محدوده مکانی موضوع بیمه برای کارکنان اتفاق می افتد، حادثه موضوع بیمه تلقی می شود.

۸- محدوده مکانی موضوع بیمه: محدوده ای است که کارکنان حسب درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌ کنند  و از طریق درج نشانی یا تعیین حدود آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌ شود.

۹- نقص عضو: قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه موضوع بیمه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

۱۰- غرامت فوت و نقص عضو: وجهی است که بیمه‌ گر متعهد می‌ شود در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت کارکنان ناشی از وقوع حادثه مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه‌ نامه به زیاندیده یا ذینفع بپردازد.

۱۱- موضوع بیمه: عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌ گذار در قبال پرداخت هزینه‌ های پزشکی و ‌غرامت صدمه جسمی، نقص‌ عضو و فوت کارکنان بیمه‌ گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه.

 ماده ۳- مدت بیمه‌ نامه: شروع و انقضای مدت بیمه‌ نامه به ترتیبی خواهد بود که در شرایط خصوصی بیمه‌ نامه مشخص می‌ شود.

فصل دوم- وظایف و تعهدات بیمه‌ گذار

ماده ۴- بیمه‌ گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌ های بیمه‌ گر همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار وی قرار دهد. اگر بیمه‌ گذار در پاسخ به پرسش‌ های بیمه‌ گر به عمد از اظهار مطلبی خودداری کند و یا به عمد بر خلاف واقع اظهاری بنماید بیمه‌ نامه باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. به علاوه نه فقط وجوه پرداختی بیمه‌ گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه‌ گر می‌ تواند اقساط حق‌ بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌ گذار مطالبه کند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بیمه دانا نمایندگی افقری کد 10115

بیمه دانا در بیست و دوم خرداد ماه سال 1353 با مشارکت بیمه Commercial Union انگلیس بصورت شرکت سهامی عام با سرمایه بخش خصوصی تأسیس شد. این شرکت پس از 5 سال فعالیت در قالب بخش خصوصی در تیرماه 1358 براساس مصوبه شورای انقلاب و دولت موقت به همراه 12 شرکت بیمه خصوصی ملی اعلام شد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

تجارت و بازار | بانک، بیمه و سرمایه