اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139902284849815305

برگزاری جلسه هم اندیشی با آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای جویبار

کد: 139902284849815305

https://bit.ly/3bMJSKZ

، (اخبار رسمی): جلسه هم اندیشی با آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای شهرستان در خصوص بازگشایی کارگاه‌های آموزشی و نحوه اجرایی کردن شیوه نامه فاصله‌گذاری کارآموزان در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای جویبار برگزار شد.

 برگزاری جلسه هم اندیشی با آموزشگاه های آزاد فنی  و حرفه ای  جویبار
برگزاری جلسه هم اندیشی با آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای جویبار

جلسه هم اندیشی با آموزشگاه های آزاد فنی  و حرفه ای شهرستان در خصوص بازگشایی کارگاه‌های آموزشی و نحوه اجرایی کردن شیوه نامه فاصله‌گذاری کارآموزان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای جویبار برگزار شد.

  • لزوم تعامل همکاری و اتحاد بین آموزشگاه ها در مجموعه انجمن های صنفی
  • تخصیص درصدی از منابع درآمدی آموزشگاه ها جهت تبلیغ و تحقیقات
  • توسعه حرفه های فنی و مهندسی با رویکرد اقلیمی و مزیت اقتصادی منطقه
  • توجه به برگزاری کارگاه های تخصصی مشترک و بهره برداری تبلیغاتی از آن در نهضت مهارت افزایی

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

علم و آموزش | بهداشت و درمان