اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139903244355013819

[ست گادین | TED2009]

قبیله‌هایی که رهبری می‌کنیم

کد: 139903244355013819

https://bit.ly/30ESQbC

، تهران , (اخبار رسمی): ست گادین بحث می‌کند که اینترنت به بازاریابی انبوه پایان داده و یک واحد اجتماعی انسانی را از گذشته دور زنده کرده است: قبیله‌ها. قبیله‌ها بر اساس ایده‌ها و ارزشهای مشترک شکل می‌گیرند و به مردم عادی قدرت رهبری و ایجاد تغییرات بزرگ می‌دهند. او به ما اصرار می‌کند که این کار را انجام دهیم.

قبیله‌هایی که رهبری می‌کنیم
ست گادین|TED2009

شما به همه مردم نیاز ندارید. شما فقط به حدود هزار هوادار نیاز دارید، هزار نفر که به اندازه کافی علاقه مند باشند که شما را وارد دور دوم کنند و دور بعدی و بعدی

در این ویدئو که در سایت مدیرنامه باشتراک گذاشته است ست گادین اسطوره معاصر بازاریابی درمورد تشکیل قبیله ها بر اساس یده‌ها و ارزشهای مشترک صحیبت می کند ، این ویدئو چشم اندازی را برای کسب و کارها روشن می سازد و دیدن آن برای هر مدیر کسب و کاری الزامی می باشد . در ادامه نکات مهمی از این سخنرانی تقدیم میگردد 

اینترنت بنابود تا با برقراری ارتباط آدمها را متجانس کند. که بجای آن انبوهی ازعلایق را در ما ایجاد کرد. پس گروهی از زنان کلاه قرمز را این جا می‌بینید و گروهی دیگر از ورزشکاران کلاه قرمز را این جا. یک ارتش سازمان یافته در این جا می‌بینید. و شورشیان نامنظم را این جا این جا کلاه سفیدهایی هستند که غذا می‌پزند. و این جا کلاه سفیدهایی که قایقرانی می‌کنند. نکته اینجاست که می‌توان رقصنده‌های سنتی اوکراینی را پیدا کرد و با آنها ارتباط برقرار کرد، چون این خواسته ما است. آدمها در گوشه و کنار جهان یکدیگر را می‌یابند، ارتباط می‌گیرند و در هم می‌آمیزند. شهری که اداره آتش نشانی داوطلبانه دارد به این طرز فکر پی برده است. 

قبیله دزدان دریایی هم جالب توجه است که پرچم و چشم بند اختصاصی دارند. و می‌توان تشخیص داد که مخاطب ما عضوی از یک قبیله است. و این چنین بنظر می‌رسد که قبیله‌ها و نه پول و نه کارخانه‌ها هستند که دنیای ما را عوض می‌کنند، سیاستها را تغییر می‌دهند و افراد زیادی را همسو می‌کنند. نه به این خاطر که ما آنها را مجبور به انجام کاری می‌کنیم که مخالف میلشان است بلکه چون آنها مایل به ارتباط هستند. 

پس آنچه ما برای امرار معاش انجام می دهیم همه ما، بنظرم پیدا کردن چیزی است که ارزش تغییر را دارد، و سپس قبایلی تشکیل می‌دهیم که قبایلی از آن شکل می‌گیرد که ایده‌ای را منتشر کند. و به چیزی بسیار بزرگتر از ما بدل می‌شود، به یک جنبش. پس وقتی ال گور خواست تا جهان را دوباره تغییر دهد، او به تنهایی این کار را انجام نداد. و این کار را با خرید آگهی های تبلیغاتی نکرد. او یک نهضت به راه انداخت. هزاران نفر از اقصی نقاط کشور که به جای او ایده‌اش را ارائه می‌دادند، چون او نمی‌توانست همزمان در یک شب در صد، دویست یا پانصد شهر باشد. 

مدیرنامه رسانه اختصاصی مدیران 
www.modirnameh.ir

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

مدیرنامه

مدیرنامه ؛ پایگاه اختصاصی خبری و تحلیلی مدیران می باشد که با هدف انعکاس رویدادهای خبری مورد نیاز جامعه مدیران کشور ایجاد شده است و گسترش ارتباطات مفید و سازنده بین فعالان عرصه مدیریت را هدف غایی خود می داند .

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

علم و آموزش