اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139906264556914187

معرفی نرم افزار آنلاین رفتارشناسی DISC (دیسک)

کاربرد نرم افزار آنلاین رفتارشناسی به روش دیسک در استخدام پرسنل

کد: 139906264556914187

https://bit.ly/3hT09S1

، تهران , (اخبار رسمی): امروزه شرکت های متعددی از نرم افزار آنلاین رفتارشناسی DISC (دیسک) صورت گسترده در منابع انسانی استفاده می کنند. تست دیسک به عنوان ابزاری روانشناسی جهت تیم سازی و استخدام افراد مناسب شرکت امروزه بسیار شناخته شده است. ما در این مقاله به کاربردهای تست دیسک در فرآیند استخدام می پردازیم.

کاربرد نرم افزار آنلاین رفتارشناسی به روش دیسک در استخدام پرسنل
کاربرد نرم افزار آنلاین رفتارشناسی به روش دیسک در استخدام پرسنل

تست دیسک یک ابزار با پیشینه طولانی در زمینه رفتار شناسی به شمار می رود که نه تنها امکان خودآگاهی را به فرد می دهد بلکه چارچوبی را برای درک دیگران و سازگاری در ارتباطات را نیز فراهم می کند

تست دیسک از دهه 30 میلادی در دنیای روانشناسی و آزمون های شخصیت شناسی وجود داشته است. تست رفتار شناسی دیسک ویژگی های رفتاری انسان را با سنجش دو وجه از آن دسته بندی می کند، یک وجه گرایش افراد را برای گرایش به کار محور بودن و یا مردم محور بودن می سنجد و دیگری گرایش افراد را به فعال و غیر فعال بودن مورد بررسی قرار میدهد. از ترکیب موارد بالا چهار تیپ رفتاری اصلی در دیسک شامل ابعاد تسلط گرایی،  تاثیرگذاری،  باثبات بودن و بعد وظیفه شناسی به وجود می آید. براساس امتیاز به دست آمده از پاسخ ها و نتیجه گیری در مورد شدت یک ویژگی فرد از نظر رفتاری در یکی از 4 بخش به اسامی D، I، S یا C قرار می گیرد و همچنین مدل های رفتاری می تواند ترکیبی از چهار مورد ذکر شده باشد که به وسیله نرم افزار مدل رفتاری فرد مشخص می شود

به صورت خلاصه، مدل های رفتار شناسی دیسک نحوه واکنش افراد نسبت به مسائل، متقاعد سازی دیگران بر طبق عقایدشان، پاسخ به سرعت محیط و همچنین مقررات و اصول کاری را ارزیابی می کنند. این تست به شکل خوبی جنبه عمیق روابط بین فردی رفتارها را شناسایی می کند. یک شرکت حرفه ای در زمینه انجام آزمون دیسک می تواند دقیقا اختلاف های رفتاری را با مطالعه دو پروفایل دیسک متضاد، پیش بینی کند. تست دیسک با توجه به اینکه از 4 حرف تشکیل شده که هر کدام به یک تیپ شخصیتی اختصاص داده می شود، ظاهراً از تست های دیگر مانند تست مایرز بریگز که از 8 حرف استفاده می کند، ساده تر است. تستی که در آن فرد ممکن است براساس موضوع با چند تیپ شخصیتی تطابق پیدا کند. گرچه، تست دیسک تنها بر رفتار در محیط کار تاکید دارد، از نتایج دیگر تست ها، مانند تست MBTI می توان هم در شیوه های رفتاری مرتبط با کار و هم الگوهای فردی استفاده کرد.

تست دیسک چه کاری انجام می دهد؟

هدف اولیه خالق تست دیسک یعنی مارستون از ایجاد آن سنجش شخصیت نبود بلکه برای درک چیزی بود که رفتار انسانی را رقم می زند. گرچه، بعد از اصلاح و تغییر آن طبق نیازهای دنیای کار، تست دیسک می تواند ابزار مفیدی برای ایجاد شناسنامه شغلی و انتخاب کاندیداها در فرآیند استخدام به شمار رود. (دیگر اهداف این تست موضوع این مقاله نیست)

شناسنامه شغلی، حوزه کار و سطح مهارت های لازم برای یک وظیفه شغلی خاص را تحلیل می کند. تست دیسک به فرآیند استخدام کمک می کند که به دنبال آن یک تطابق نزدیک تر بین اولویت های رفتاری یک کارمند و مشخصات فردی که برای انجام یک شغل نیاز است مانند شایستگی ها، مهارت ها، تجربه، دانش، پیدا شود.

تست دیسک هم چنین اطلاعات مفیدی برای گزینش در حرفه های مشخص یا تشکیل گروه برای پروژه های خاص به دست می دهد. تحقیقات نشان داده است که افراد دارای سطح بالایی از ویژگی رفتاری تسلط و سطح پایینی از ثبات به احتمال زیاد در پرستاری با سوانح مختلف روبرو می شوند یا یک تعداد از بهترین فروشندگان را افرادی با شناسه تست دیسک D تشکیل می دهند. شاخصی تحت عنوان The Success Insights Wheel به هشت وظیفه شغلی مطابق با تیپ های رفتاری اشاره می کند: تیپ D: هدایت کننده و اجرا کننده، تیپ I: پیش برنده و وادار کننده، تیپ S: گوینده و حمایت کننده، تیپ C: تحلیل گر و هماهنگ کننده. مدیر پروژه در فرآیند اعطای وظایف به افراد برای انجام پروژه های مختلف می تواند با توجه به پروفایل های خروجی آزمون دیسک اعضای تیم خود را انتخاب کند.

رهبر تیم به هنگام تشکیل گروه با استفاده از تست دیسک می تواند با قرار ندادن شخصیت های متضاد در کنار هم برای انجام یک کار جلوی مشکلات قابل پیش بینی را بگیرد، مخصوصا زمانی که پذیرای سازگاری نیستند. در حقیقت، تست دیسک برای شکلدهی گروه ها ابزار قدرتمندی است. یکی از جنبه های انتقادی که نسبت به فرآیند تشکیل گروه با استفاده از آزمون دیسک می شود این است که این آزمون قدرت نسبی 4 ویژگی شخصیتی را در یک فرد می سنجد ولی هیچ گونه مقایسه یا ارتباطی با آن ویژگی در دیگر افراد به وجود نمی آورد. امتیاز بسیار بالا در پروفایل D به معنای مسلط تر بودن یک فرد نسبت به دیگران نیست. بلکه به سادگی نشان می دهد که این فرد به ویژگی تسلط بیشتر توجه دارد تا الهام گیری، پذیرش یا عمل براساس دستورها و قوانین. گزارش تست دیسک مشخص نخواهد کرد که دو کاندیدا با امتیاز مشابه 70 درصد در پروفایل تسلط، توانایی یکسانی برای انجام یک کار مشابه دارند یا نه. آزمون دیسک به شکل قابل توجهی در صورتی معتبر است که شرح یک شناسه شغلی به یک شخصیت بسیار مسلط برای آن شغل نیاز داشته باشد. از نظر آماری، این ابزار می تواند پیش بینی هایی در خصوص شیوه رفتاری مورد نیاز در وظایف شغلی خاص ارائه دهد ولی نمی تواند اکیدا اظهار کند که یک فرد برای قرارگیری در آن وظایف انتخاب بد یا خوبی است. تنها تکیه به تست دیسک برای تصمیم گیری در زمینه استخدام نمی تواند تضمینی برای یک انتخاب یک کارمند خوب برای شغل مورد نظر به شمار رود.   

آیا تست دیسک برای استخدام افراد مناسب است؟

همانند با دیگر تست های روانشناسی، تست دیسک نکات قوت و محدودیت هایی دارد. تحقیق فرانک واربرتون ثابت می‎کند که تضاد رفتار کاری (working style) و طبیعی (personal style) در تست دیسک یک شاخص پیشبینانه خوب برای رضایت شغلی است. رفتار طبیعی اشاره به رفتاری دارد که یک فرد براساس ذات خود بروز می دهد. رفتار سازشی رفتاری را در فرد شامل می شود که او در شرایط نامساعد براساس موقعیت از خود بروز می دهد. پیش بینی مناسب بودن یک کارمند برای قرارگیری در محیط شرکت با تفسیر شدت تضاد در رفتار طبیعی و سازشی امکان پذیر است. هرچه این تضاد و اختلاف کمتر باشد، نگرانی استخدام کاندیدا کمتر می شود.

تست دیسک همچنین یکی از کاربرپسندترین آزمون ها است. در عرض تنها 5 تا 7 دقیقه می توان اکثر تست های دیسک را انجام داد. پرسشنامه آزمون دیسک ویژگی های شخصیتی معمولی و جهانی را تحت نظر قرار می دهد که درک آن ها بدون آشفتگی، ساده است. بنابراین، تست دیسک دارای درجه بالایی از اعتبارپذیری است. یکی دیگر از نقاط قوت تست دیسک این است که پرسشنامه ها هر سال توسط متخصصین آمارگیری سنجیده و معتبر شناخته می شود و از تمامی استانداردهای تست های روانشناسی پیروی می کند.

آیا تست دیسک قابل اطمینان است؟

اگر از تست دیسک معتبر با گزارش کامل در سایت تست و تایپ استفاده می کنید باید بدانید با توجه به بارها بررسی جوانب مختلف آزمون دیسک و بررسی نتایج آن باید گفت که این آزمون از سوی اکثر شرکت کنندگان در آزمون به عنوان یکی از دقیق ترین تست ها یاد شده است. در مقاله تشخیص آزمون معتبر از نامعتبر می توانید نکاتی راجع به تشخیص آزمون معتبر از نامعتبر اطلاعاتی بدست بیاورید. باید بدانید استفاده از آزمون نامعتبر نه تنها به شما در استخدام افراد مناسب کمک نمی کند بلکه شما را گمراه خواهد کرد. 

اعتبار آزمون دیسک چقدر است؟

آزمون دیسک ویژگی های رفتاری مخفی را می سنجد و بررسی می کند که چطور آن ها باعث بروز اختلاف های رفتاری در بین رفتار می شوند. تست دیسک درجه بالایی از اعتبارپذیری دارد چون در تحقیقات مشخص شده است بیش از 85 درصد شرکت کنندگان با نتایج آزمون موافق بوده اند. جدا از این، تعداد گزارش های ایجاد شده توسط این آزمون روز به روز بیشتر می شود به نحوی که آمار منتشر شده از سوی شرکت بسیار معتبر TTI Success Insights تنها به 1.9 میلیون گزارش اشاره دارد (TTI,2015). دکتر ماریستون نتیجه گرفت که تست دیسک حدود خاصی از رفتار را می سنجد که با پرسشنامه 16 عاملی کتل (16PF) مشترک است. دیسک چیزی را که هدف سنجیدن آن را دارد می سنجد یعنی رفتارها. با وجود سطح ارتباط بالایی که بین این آزمون و 16PF وجود دارد، فوق العاده توصیه می کنیم که اگر در فرآیند استخدام تنها قصد استفاده از تست دیسک را دارید، با احتیاط این کار را انجام دهید علت هم این است که رفتار مانند شخصیت ثبات ندارد. بهترین راه حل استفاده از تست های تلفیقی است. ما در آزمون نوتریکا 180 درجه و آزمون سه گانه نوتریکا این موضوع را حل کرده ایم.

جمع بندی در مورد استفاده از تست دیسک در فرآیند استخدام

تست دیسک یک ابزار با پیشینه طولانی در زمینه رفتار شناسی به شمار می رود که اساس آن بر پایه فلسفه یونگ در خصوص رفتار انسانی شکل گرفته است. این تست طبق نیاز شرکت ها برای استخدام و توسعه کارمندان بارها اصلاح و به روزرسانی شده است. نه تنها این تست روانسنجی، امکان خودآگاهی را به فرد می دهد بلکه چارچوبی را برای درک دیگران و سازگاری در ارتباطات فراهم می کند. دیسک سطح وسیعی از کاربردپذیری دارد از جمله: شناسنامه شغلی ، تیم سازی ، توسعه ارتباطات و رهبری و آموزش. گرچه آزمون دیسک برای گزینش کارمند و استخدام او، به علت ایجاد ارتباط داخلی بین شیوه های رفتاری غالب یک فرد و قرار دادن آن در 4 تیپ رفتاری به جای ربط دادن آن ها با الگوهای رفتاری دیگران، تضمینی برای انتخاب بهترین فرد به شمار نمی رود. بهتر است از آزمون دیسک برای ایجاد تیم های کاری، انتخاب افراد برای پروژه های خاصی، توسعه رهبری و برای بهبود مهارت های ارتباطی استفاده کرد. تست دیسک می تواند در فرآیند استخدام نقش بسزایی بگذارد اگر به همراه دیگر تست های روانشناسی استفاده شود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

تست و تایپ

تست و تایپ مرجع آنلاین تست روانشناسی و تست شخصیت شناسی استاندارد است. انواع تست شخصیت شناسی و تست روانشناسی ارائه شده در تست و تایپ قابل استفاده برای خودشناسی و استخدام است. تست و تایپ برای استفاده سازمانها پنل ارزیابی سازمانی و گروهی را ارائه داده است که به شرکت ها امکان ارسال تست و دریافت گزارشات و مقایسه کاندیداها را فراهم کرده است. همچنین امکان درصد تطابق گیری با شایستگی های مورد نیاز هر شغل را دارد. پنل ارزیابی سازمانی تست و تایپ به شرکت ها دقت ، سرعت و قدرت تصمیم گیری می دهد. برای جزئیات بیشتر از این آدرس استفاده کنید. https://testotype.com/saman

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]