اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139909164792015642

چرا دانستن مدل های مدیریت ارتباط با مشتری برای ما مهم است؟

انواع مدل های سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

کد: 139909164792015642

https://bit.ly/3lNuEuw

، تهران , (اخبار رسمی): یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری دارای مدل های متفاوتی است. مدیریت ارتباط با مشتریان بر اساس ویژگی های برجسته آن ها به سه دسته اصلی و عمده تقسیم می شود.

انواع مدل های سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
انواع مدل مدیریت ارتباط با مشتری

رویکرد عملیاتی مهمترین مدل یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است. که به منظور یکپارچه سازی سه بخش مهم بازاریابی، فروش و خدمات بکار گرفته می شود.

هدف از استقرار سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچگی اطلاعات به منظور جذب، حفظ، نگهداشت و وفادارسازی مشتریان می باشد. و در نهایت بر اساس اطلاعات جمع آوری شده سازمان می تواند تجزیه و تحلیل بهتری از داده های مشتری برای بهبود خدمات دهی به آن ها انجام دهد. انواع مدل مدیریت ارتباط با مشتریان بر اساس ویژگی های برجسته آن ها به سه دسته اصلی و عمده تقسیم می شود.

  • عملیاتی
  • تحلیلی
  • تعاملی

باتوجه به تغییر رویکرد مدل های بازاریابی از سمت فروشندگان به مشتریان، قدرت چانه زنی مشتریان بیشتر شده است. تغییرات سریع در تکنولوژی و نوع نیاز مشتریان، نیازمند افزایش سرعت عملیات کسب و کارها جهت پاسخگویی می باشد. گردش و اشتراک گذاری اطلاعات در داخل سازمان، استفاده از داده های مشتریان در سطوح مختلف و پردازش آنها نیازمند استقرار سیستم های قوی مدیریت ارتباط با مشتری است. لذا سیستم های سی آر ام بر این اساس به سه دسته فوق تقسیم بندی می شوند.

رویکرد عملیاتی مهمترین مدل یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است. که به منظور یکپارچه سازی سه بخش مهم بازاریابی، فروش و خدمات بکار گرفته می شود.

هدف از CRM مشارکتی، نه تنها ارتباط و تعامل با مشتریان می باشد. بلکه می تواند با ذینفعان نیز رابطه خوبی برقرار می کند. موفقیت کسب و کار بستگی به روابط خوب با کلیه ذینفعان یعنی تأمین کنندگان، فروشندگان، توزیع کنندگان و کلیه کسب و کارهای  مرتبط دارد.

سی آرام،  تحلیلی همانطور که از نامش مشخص است به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتری می باشد. داده‌های بدست آمده در سیستم CRM عملیاتی به‌ منظور دسته‌بندی مشتریان و برای شناسایی پتانسیل فروش بهتر مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار می‌گیرند.

در کاریز سی آر ام ما بدنبال استقرار کلیه انواع مدل و انتقال دانش و تجربه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری هستیم.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]