اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140002045099916345

مزایده اموال موروثی به چه صورت است؟

کد: 140002045099916345

https://bit.ly/3gyabdZ

، (اخبار رسمی): پس از مرگ متوفی، اگر وراث بر سر تقسیم ارث با یکدیگر به توافق نرسند، قانون ملک و سایر اموال را به مزایده گذاشته و مبلغ دریافتی را بین وراث تقسیم می کند. مزایده ملک ورثه ای قوانین خاصی دارد و دانستن آن کمک بسیاری به بهتر طی کردن پرونده های حقوقی می کند.

مزایده اموال موروثی به چه صورت است؟ +[توضیحات کامل]
مزایده اموال موروثی به چه صورت است؟

توضیحی مختصر در مورد مزایده اموال به حراج گذاشتن و فروختن اموال به معنی مزایده می باشد. اموال شامل هر چیزیست که دارای ارزش مادی می باشد. مزایده ملک موروثی به این شکل است که به وسیله کارشناس رسمی منتخب دادگستری، ارزشیابی شده و مبلغی به عنوان پایه فروش انتخاب می شود. در نهایت شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند، مقبول واقع می شود و ملک موروثی به او انتقال می یابد.

نکاتی در مورد مزایده ملک موروثی بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، زمانی که مالک فوت می کند، تکلیف ورثه با توجه به انحصار وراثت و همچنین گواهی انحصار وراثت ملک مشخص می شود. در مزایده ملک موروثی باید به نکات زیر توجه کرد:

  • به جز هزینه آگهی مزایده برای وراث، نیاز به پرداخت هزینه دیگری در در مزایده ملک موروثی نمی باشد. برای خرید ملک موروثی از وارثان دیگر توسط یکی از ورثه، باید از دادگاه مجوز گرفت. برنده مزایده، فردی است با بالاترین قیمت پیشنهادی و استثنایی در این امر وجود ندارد. در مزایده ملک موروثی، خریدار باید سهم هر یک از وراث را به خود آن ها یا به وکیل قانونی آن ها تقدیم کند. اگر یکی از ورثه در مزایده ملک موروثی حاضر نباشد و خارج از کشور باشد، وکالت نامه مورد نظر باید در دفاتر کنسولی در خارج از ایران تنظیم شود. اگر هنگام مزایده ملک موروثی یکی از ورثه به سن قانونی نرسیده باشد، باید برای او قیم مشخص شود.

اگر یکی از وراث به سهم خودش از ارثیه نرسد از منظر قانون، هیچ کدام از ورثه و یا موروث، توانایی و حق محروم کردن دیگر ورثه ها را ندارد و اگر چنین اتفاقی صورت بگیرد، مدعی می تواند به دادگاه و مرجع صالح مراجعه کند و دادخواستی را مبنی بر ابطال به طرفیت جاعل یا جاعلان و در تقسیم غلط ارث و به طرفیت همه وراث، به مرجع قضایی تحویل دهد.

اگر هنگام تقسیم ارث، ملک موروثی تخلیه نشود برخی اوقات ورثه پس از مرگ متوفی، به تخلیه ملک موروثی قانع نمی شوند و ادعای مالکیت ملک را دارند. اما باید توجه کرد که تا زمان تقسیم ارث، هیچ کدام از ورثه، هیچ گونه حقی نسبت به ملک ندارند. در همچین شرایطی، بقیه وراث توانایی رفتن به مرجع قضایی محل وقوع ملک را دارند تا نسبت به این تصرف اعتراض کنند. در این صورت دادگاه حکم تخلیه وراث را می دهد و بعد از تخلیه، با تقسیم ترکه یا فروش و یا از طریق مزایده ملک موروثی، وراث می توانند به سهم خود از ارثیه برسند.

  اگر دیگر ورثه ها در دادگاه حضور نیابند، چه اتفاقی می افتد؟ بر اساس ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی، حاضر نشدن خوانده یا خواندگان، مانع تداوم رسیدگی نیست و دادگاه باید جلسه رسیدگی را حتی بدون حضور خوانده یا خواندگان یا وراث دیگر ادامه دهد و با صادر کردن حکم غیابی، تکلیف وراث و سهم ‌الارث آنها را مشخص کند.

  در صورتی که فرد متوفی ورثه نداشته باشد، تکلیف تقسیم ارث چه می شود؟

به گزارش دادسان به طور معمول شخص فوت شده، اقوام نزدیک دارد. تقسیم ارث بین طبقات موروث انجام شده که این طبقات به شکل زیر می باشد:

  • طبقه اول پدر و مادر و فرزند فرزندان
  • طبقه دوم اجداد و برادر و خواهر
  • طبقه سوم عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آن ها

در شرایطی که هر طبقه وجود نداشته باشند، ارث به طبقه بعدی منتقل می شود اما اگر هیچ کدام از طبقات موجود نباشند، دولت به ضبط ملک موروثی و سایر اموال فرد متوفی اقدام می کند چگونگی محاسبه مالیات بر ارث معمولا اموال و درآمد و حقوق مالی اشخاص مشمول مالیات می شود و به این دلیل که سهم الارث نیز نوعی مال و حقوق مالی به شمار می آید، بر اساس قانون مالیات های مستقیم و با توجه به تعرفه های معین که تا مقدار مشخصی هم از مالیات معاف است، درگیر مالیات می شود.

مقدار و میزان مالیات، مطابق ارزش منطقه‌ ای حساب شده و معافیت ‌های مالیاتی هم در آن اثرگذار است.

لازم به ذکر است که مالیات شامل اسناد غیر رسمی و اموال منقول و هر گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره آن صورت نگرفته، نخواهد شد..

  چگونگی مزایده ملک موروثی اگر وراث هنگام تقسیم کردن ارث درگیر اختلاف شوند، باید به دادگاه محل وقوع ملک موروثی رجوع کنند که دادگاه به مزایده و فروش گذاشتن ملک موروثی اقدام کند و از مبلغ و وجه جمع آوری شده، به پرداخت سهم ورثه بپردازد.

با توجه به ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی، از طریق مزایده فروش اموال موروث صورت می گیرد و زمان اجرا شدن مزایده نیز به وسیله رسانه عمومی، مثلا روزنامه، اعلام خواهد شد. کسانی که به شرکت در مزایده اقدام می کنند، باید دارای شرایط مزایده باشند و قیمت مد نظرشان برای خرید ملک موروثی از قیمت کارشناسی شده کمتر نباشد. ضمن اینکه بقیه وراث نیز توانایی شرکت در مزایده را دارند.

در صورتی که ملک موروثی به فروش نرسیده و برای دومین بار به مزایده برود و باز هم فروخته نشود، مامور اجرای مزایده باید قیمت فروش ملک را کاهش دهد.

مطابق توضیحات داده شده، وقتی ملک به مزایده گذاشته می شود که وراث به اختلاف رسیده باشند و بر سر تقسیم ارث دعوا پیش بیاید، به همین علت بهترین تصمیمی که می توان در این موارد اتخاذ کرد، مراجعه به وکیل باتجربه در دادسان در زمینه مزایده ملک موروثی می باشد.

مزایده ملک موروثی به این شکل است که به وسیله کارشناس رسمی منتخب دادگستری، ارزشیابی شده
و مبلغی به عنوان پایه فروش انتخاب می شود. در نهایت شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند، مقبول واقع می شود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

علم و آموزش | حقوقی و قانون