اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140011025651617231

ایباس، سفرهای بین شهری را لذت بخش می‌کند

کد: 140011025651617231

https://bit.ly/3Ao2XRT

، تهران , (اخبار رسمی): اخیرا، خبر شروع به کار یک استارتاپ نوآور و خلاق در حوزه مسافرت های بین شهری با اتوبوس، منتشر شد که می تواند دریچه تازه ای برای مسافرت های اتوبوسی از نظر امنیت، رفاه، سرعت، آرامش، سهولت خرید بلیت، مشکل مسافران بین راهی و ده ها مورد دیگر بگشاید.

" ایباس" سفرهای بین شهری را لذت بخش می‌کند
ایباس، سفرهای بین شهری را لذت بخش می‌کند

مسافرت با اتوبوس، سُنتی که باید مُدرن شود

همه ما تجربه سفر با اتوبوس را داریم، از روزگاری که اتوبوس‌های قدیم دود کنان مسیر جاده را طی می‌کردند و ما را خسته و کوفته با عضله هایی دردناک به مقصد می رساندند، تا الان که اتوبوس‌های مدرن با وسایل و ابزارهای رفاهی، سفرهای بین شهری را به تجربه بهتری تبدیل کرده اند. با این حال، سفر با اتوبوس هنوز چالش برانگیز است. از یکسان نبودن قیمت خدمات گرفته تا عملکرد سلیقه ای و ناهماهنگ شرکت‌های مختلف.

ایباس چیست و قرار است چه کاری انجام دهد؟

شـرکت " راهکارسفرسـروین " بـا نـام تجـاری EBUS  با ارائه خدمت خرید بلیط اتوبوس و با اتـکا بـه مهمتریـن سرمایه شـان، مهـارت و امیـد بـرای سـاخت فرداهایی بهتر، بر آن اسـت که با اسـتفاده از فناوری و پلتفرم هوشـمند سـفر خود، به اصلی ترین بازیگـر بـازار حمـل ونقـل و سـفرهای جـاده ای تبدیـل شـود. ایـن شـرکت بـا تیـم جـوان و خلاق خـود در نظـر دارد بـا افزایـش کیفیـت سـفر و کاهـش هزینـه هـای آن، تجربـه سـفر جـاده ای را بـرای میلیـون هـا نفـر در سراسـر ایـران، همچنیـن شـرایط کاری را بـرای ذینفعـان دسـتخوش تحـول کند. ایبـاس بـا اسـتفاده از شناسـایی نیازهـای مشـتری و سـنجش مشـکلات سـفرهای اتوبوسـی، بهینـه تریـن برنامه ریـزی را بـرای سـفرهای بیـن شـهری اتوبوسـی در اختیـار مسـافران قـرار می دهـد تـا بتواننـد بـا اتوبوس هـای سـبز ایبـاس از هـر نقطـه ای در کشـور بـه نقطـه ای دیگـر سـفر کننـد. از اهـداف و فعالیت هـای دیگـر شـرکت ایبـاس قـدم نهـادن در راه بهبـود و رفع مشـکالت زیسـت محیطی و فرهنگـی، کاهـش تـردد خودروهای شـخصی و در نتیجـه کاهـش تصادفـات و تلفـات جـاده ای، ترافیک کمتر و هوایـی پاکیزه تـر می باشـد.

در زمستان   1400 سامانه هوشمند حمل و نقل  ایباس  فروش بلیط اتوبوس را از مسیر رشت به تهران و بالعکس آغاز کرده است و در نظر دارد پس از آن به شهرهای شمال غرب وارد شده، سپس استان های شرقی و کل کشور و ساخت یک شبکه حمل و نقل یکپارچه. تکنولوژی ارتباطات، هوش مصنوعی و بسیاری از نوآوری های فناورانه را در خدمت گرفته است تا شبکه حمل و نقل سنتی را متحول نماید. در این گزارش به این مسئله پرداخته ایم. تکنولوژی‌های مشابه ایباس، از سال ها پیش در کشورهای اروپایی رایج و در حال کار هستند. این سیستم: احترام به مقررات، بهینه سازی الگوها و ارتباطات را به دنبال خواهد داشت.

ویژگی های ایباس

فرهنگ سازی، سرویس دربستی، کاهش قیمت های فعلی، فروش بلیط به مسافران بین راهی، سیستم مدیریت تاخیر خودکار، مدیریت قیمت پویا، برندینگ، افزایش ایمنی سفر، برنامه ریزی شبکه هوشمند، ظاهر متمایز اتوبوس ای باس

از اهداف بلند مدت ایباس

 •         دسترسی به اینترنت دائمی در طول مسیر.
 •         وجود سیستم مرجع، برای مهماندار و راننده.
 •         در حال حاضر، برای مسافران بین راهی بلیت صادر نمی‌شود و معمولا با وابستگی به هماهنگی تلفنی بین راننده و مسافر شما می توانید بلیت بین راهی تهیه کنید؛ اما به کمک ایباس مسافران بین راهی به راحتی می توانند درخواست بلیط خود را ثبت کرده و بین مسیر برای رسیدن به مقصد سوار اتوبوس خود شوند و از خدمات بیمه ای در طول سفر بهره مند شوند.
 •        در سیستم ایباس مسیر‌ها کاملا تعریف شده است. اطلاعات کامل مسیرها در اختیار مسافران بین راهی قرار می گیرد و قیمت‌ها سلیقه ای نیست و مسافر بین راهی بدون نیاز به ایستادن طولانی مدت در مسیرهای منتهی به مقصد می تواند از قبل، سفر بین راهی خود را با قیمت مصوب انتخاب کند و در زمان تعیین شده در مکان اعلام شده حاضر شود.
 •       در طول سفر و در داخل اتوبوس به صورت اینترنتی منوی طراحی شده (فروشی) در اختیار مسافر قرارمی گیرد که شامل تنقلاتی برای تمام رژیم‌های غذایی است.
 •         ارائه خدمات شارژر به صورت تعبیه پاوربانک‌های پر ظرفیت انجام می‌شود.
 •         هدف نهایی شبکه ای از مسیرهاست (هاب) که مسافر از هر نقطه ای در ایران بتواند به هر نقطه دیگر با اتوبوس سفر کند.
 • از دیگر موارد مهم می‌توان به دستاوردهایی مانند این اشاره کرد:

 •         سیستم مدیریت تأخیر خودکار از طریق برنامه ریزی شبکه هوشمند.
 •        شکل گیری دیتای یکپارچه برای تصمیم گیری‌های کلان در حوزه حمل و نقل و بهینه سازی سیستم‌ها و زیرساخت‌ها.
 •         گردآمدن مجموعه اطلاعات بزرگ از شبکه حمل و نقل مسافری، امنیت مسافران و حتی امنیت عمومی جامعه را بهبود خواهد داد.
 •         برنامه ریزی زمان‌های «پیک» باعث کاهش وقت‌های تلف شده، مدیریت بهینه زمان و جلوگیری از عدم وجود اتوبوس در زمان های خاص خواهد بود.
 •       سهولت دریافت خدمات دربستی با استفاده از ظرفیت‌های اپلیکیشن.
 • با شروع کار در مسیر خط رشت به تهران، مرحله به مرحله با رفع اشکالات اپلیکیشن، مشکلات سیستم برطرف شده و در جهت بهبود خدمات ارائه شده به تدریج در خطوط اتوبوسرانی کشور عملیاتی می شود.

   

  برای استفاده از ایباس چه باید کرد؟

  خرید بلیط اتوبوس از سایت :  https://ebus.ir

  برای دریافت و نصب اپلیکیشن نسخه اندورید  :  https://ebus.ir/ebus.apk

  آی او اس از طریق لینک :  https://m.ebus.ir 

  اطلاعات مورد نیاز را جست و جو کنید و از داده‌های ارائه شده بر بستر اپلیکیشن لذت ببرید. در این برنامه می‌توانید از تعداد اتوبوس‌ها، ساعت حرکت آن‌ها و وضعیت مقصد و مبدا مورد نظر خود مطلع شده و در هر لحظه اقدام به خرید بلیت و برنامه ریزی برای سفر بنمایید. همچنین فاصله و زمان تقریبی رسیدن به مقصد را در اختیار داشته باشید و برای زمان خود برنامه ریزی کنید.

  ایباس چه مزایایی برای رانندگان و مالکان دارد؟

  مالکان با چارتر شدن اتوبوس‌هایشان میزان بهره وری بالاتری را تجربه مى کنند. رانندگان میزان درآمد بالاتری خواهند داشت و از امنیت شغلی و بیمه برخوردار خواهند بود.

   

  مگر سیستم فعلی چه ایرادی دارد؟

  سیستم فعلی حمل و نقل جاده ای مسافر بدون برنامه ریزی اصولی و سلیقه ای است. نحوه خدمت رسانی بسته به هر شرکت کاملا متفاوت و از نظر کیفیت بسیار ناهمگون است. امکان مطالبه گری برای مسافران تقریبا وجود ندارد و رسیدگی به مشکلات آن‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد. با ایباس مسافران می‌توانند درخواست‌ها و شکایات خود را طرح کرده و در انتهای سفر نظرات خود را ثبت کرده و رانندگان و مهمانداران بر این اساس امتیاز دریافت می‌کنند که این امر در راستای خدمت رسانی بهتر به مسافران بسیار موثر خواهد بود. جامعه رو به سوی آینده دارد؛ ایباس برای خلق یک سفر هوشمند و باکیفیت برای مسافران، شرایط کاری پایدار برای ناوگان و ذینفعان و کاهش هدر رفت منابع ملی ایجاد شده است. این به معنای بهینه سازی و افزایش بهره وری تمام اجزای اکوسیستم است.

  نوآوری‌ های تاکسی‌ های شهری، افزایش سطح انتظارات مردم از نحوه دریافت خدمات حمل و نقل را در پی داشته و ایباس مهم‌ ترین گام  را در جهت پاسخگویی به این انتظارات در حوزه ی اتوبوس های بین شهری برداشته است.

  ایباس، همه جانبه و آموزش محور است

  بدیهی است چنین سیستمی‌ بر آموزش و فرهنگ سازی استوار خواهد بود. از این رو دوره‌هایی مخصوص رانندگان جهت آموزش مسائل حرفه ای در کار، به صورت منظم برگزار می‌شود. ضمن این که نیاز به احترام از اصلی‌ترین نیازهای اجتماعی انسان‌هاست که عموما بیان نمی‌شود؛ ولی زمانی که این نیاز را یک کسب و کار نسبت به افراد انجام دهد نتایج شگفت انگیزی به همراه خواهد داشت. هدف ایباس احترام به مسافران است، که در حال حاضر هیچ اقدامی در این راستا انجام نمی‌شود. با ارائه سفری با کیفیت، خدماتی در شان مسافران، دادن حق انتخاب و اعمال نظراتشان باعث می‌شود با کمال میل و علاقه سفر اتوبوسی را انتخاب کنند.

  سخن پایانی

  استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا نظیر هوش مصنوعی، سیستم مدیریت تأخیر خودکار، از طریق برنامه ریزی شبکه هوشمند و مدیریت پویای قیمت‌ها، موجب می شود مشکلات مسافران و رانندگان به حداقل برسد و مردم و رانندگان سفری ایمن از نظر جسم و روان داشته باشند.

   

   

  ### پایان خبر رسمی

  اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

  پروفایل ناشر گزارش تخلف
  درباره منتشر کننده:

  ایباس

  شـرکت " راهکارسفرسـروین " بـا نـام تجـاری EBUS با ارائه خدمت خرید بلیط اتوبوس و با اتـکا بـه مهمتریـن سرمایه شـان، مهـارت و امیـد بـرای سـاخت فرداهایی بهتر، بر آن اسـت که با اسـتفاده از فناوری و پلتفرم هوشـمند سـفر خود، به اصلی ترین بازیگـر بـازار حمـل ونقـل و سـفرهای جـاده ای تبدیـل شـود. ایـن شـرکت بـا تیـم جـوان و خلاق خـود در نظـر دارد بـا افزایـش کیفیـت سـفر و کاهـش هزینـه هـای آن، تجربـه سـفر جـاده ای را بـرای میلیـون هـا نفـر در سراسـر ایـران، همچنیـن شـرایط کاری را بـرای ذینفعـان دسـتخوش تحـول کند. ایبـاس بـا اسـتفاده از شناسـایی نیازهـای مشـتری و سـنجش مشـکلات سـفرهای اتوبوسـی، بهینـه تریـن برنامه ریـزی را بـرای سـفرهای بیـن شـهری اتوبوسـی در اختیـار مسـافران قـرار می دهـد تـا بتواننـد بـا اتوبوس هـای سـبز ایبـاس از هـر نقطـه ای در کشـور بـه نقطـه ای دیگـر سـفر کننـد. از اهـداف و فعالیت هـای دیگـر شـرکت ایبـاس قـدم نهـادن در راه بهبـود و رفع مشـکالت زیسـت محیطی و فرهنگـی، کاهـش تـردد خودروهای شـخصی و در نتیجـه کاهـش تصادفـات و تلفـات جـاده ای، ترافیک کمتر و هوایـی پاکیزه تـر می باشـد.

  اطلاعات تماس
  [نمایش اطلاعات]
  منتشر شده در سرویس:

  گردشگری و میراث فرهنگی