اطلاعات تماس
  • 041333*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140107166758216238
در دسترس نیست

فرم اضافه کاری و نحوه محاسبه آن

فرم اضافه کاری و شرایط اضافه کاری

کد: 140107166758216238

، (اخبار رسمی): فرم اضافه کاری از جمله فرم های مهم جهت ارتباطات کاری میان کارگران و کارفرمایان است که اصولا این فرم  باید مورد تایید وزارت کار باشد و استفاده از این فرم ها  برای استناد به این موارد (اضافه کاری) الزامی است.

فرم اضافه کاری و شرایط اظافه کاری
فرم اضافه کاری و نح.وه محاسبه آن

نحوه محاسبه اضافه کار در روزهای تعطیل

فرم اضافه کاری و شرایط اظافه کاری

از آنجایی که حضور کارگران و پرسنل خارج از ساعات کاری  انجام کار مربوطه جز اضافه کاری پرسنل محسوب می شود ، لذا استفاده از فرم اضافه کاری جهت توجیح پرسنل  و شرکت ها امری ضروری است.

با وجود اینکه قانون اضافه کاری مفهوم مشخصی دارد اما نگاه افراد به اضافه کاری ممکن است متفاوت باشد. اما نکته کلیدی که باید همه بدانند، تعریف اضافه کاری از نگاه قانون کار، قوانین مربوطه و نحوه محاسبه اضافه کاری است.

اضافه کاری در قانون کار ازجمله موضوع بحث برانگیزی است که وزارت کار برای آن شرایط خاصی درنظر گرفته است و در واقع اگر کارفرما به پرسنل خود خارج از ساعات کار قانونی محول کند به عنوان اضافه کار محسوب می شود.

یا به عبارت دیگر اگر ساعات کار یک کارگر از ساعات موظفی در طول روز یا به طور ماهانه اضافه تر باشد شامل دریافت اضافه کاری است.

در قانون کار کارگر موظف است روزانه به مدت 8 ساعت و 44 ساعت در طول هر هفته در محیط کار حاضر شود و وظایف خود را انجام دهد که اگر ساعات کاری پرسنل بیشتر از این تایم باشد کارفرما موظف است با توجه به ساعات اضافی کارکرد پرسنل را محاسبه کرده و بر حسب ساعات اضافه مبلغ آن را پرداخت نماید.

طبق ماده 59 قانون کار اگر پرسنل موافق به انجام اضافه کاری باشد، کارفرما می تواند به پرسنل خود ارجاع کار اضافی دهد و بابت هر ساعت کار اضافی 40% بیشتر از مزد هر ساعت کار عادی به کارمند پرداخت نماید.

در نظر داشته باشید که طبق شرایطی که در قانون وزارت کار آمده‌است، به میزان ساعات اضافه‌کاری مبلغ آن نیز مانند حقوق و مزایا ثابت باید سر ماه محاسبه و پرداخت گردد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

ملی کار

سامانه ملی کاریابی الکترونیکی

اطلاعات تماس
  • 041333*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

کسب و کار و خرده فروشی