اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140111037131021954
در دسترس نیست

دعوت به نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه

کد: 140111037131021954

، بوشهر , (اخبار رسمی): فارنتک در مجموعه خود با ارائه تجهیزات شبکه و راهکارهای فناوری و اطلاعات که برگرفته از دانش ایرانی و تجربه مجموعه شرکت های بصیر اندیشان در پروژه ها و ارتباط با مشتریان داخلی و خارجی میباشد.

دعوت به نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه
دعوت به نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه

فارنتک در مجموعه خود با ارائه تجهیزات شبکه و راهکارهای فناوری و اطلاعات که برگرفته از دانش ایرانی و تجربه مجموعه شرکت های بصیر اندیشان در پروژه ها و ارتباط با مشتریان داخلی و خارجی میباشد، همواره سعی در ارائه محصولات با کیفیت دانش محور بر اساس نیازهای واقعی مشتریان عزیز نموده است  و این در حالی است که بعضا تقاضاهای بازار خارج از محصولات موجود در بازار بوده که البته با تلاش گروه تحقیق و توسعه در موارد متعدد این مهم نیز محقق شده است. حال بر آن باوریم مجموعه بصیر اندیشان با همراهی مشتریان خود که همکاران واقعی ما میباشند، خواهیم توانست افقی روشن را برای فارنتک در فردا متصور باشیم.

بدینوسیله از همه عزیزان دعوت می شود جهت بازدید از نمایشگاه  بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که با رویکرد افزایش تعامل شرکت های تولید کننده بومی طراحی شده است حضور به هم رسانید

مکان: غرفه شرکت بصیراندیشان بینا تدبیر در محل دائمی نمایشگاه های عسلویه
زمان: 9  الی 12 بهمن ماه 1401 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

برند فارنتک

فارنتک در مجموعه خود با ارائه تجهیزات شبکه و راهکارهای فناوری و اطلاعات که برگرفته از دانش ایرانی و تجربه مجموعه شرکت های بصیر اندیشان در پروژه ها و ارتباط با مشتریان داخلی و خارجی میباشد، همواره سعی در ارائه محصولات با کیفیت دانش محور بر اساس نیازهای واقعی مشتریان عزیز نموده است و این در حالی است که بعضا تقاضاهای بازار خارج از محصولات موجود در بازار بوده که البته با تلاش گروه تحقیق و توسعه در موارد متعدد این مهم نیز محقق شده است. حال بر آن باوریم مجموعه بصیر اندیشان با همراهی مشتریان خود که همکاران واقعی ما میباشند، خواهیم توانست افقی روشن را برای فارنتک در فردا متصور باشیم.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

صنعت و تولید