اطلاعات تماس
 • 021***** - 021582*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140211027783718734
در دسترس نیست

مجوز دفتر پیشخوان دولت

کد: 140211027783718734

، تهران , (اخبار رسمی): در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز دفتر پیشخوان دولت است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون مدارک و شرایط لازم برای دریافت مجوز پیشخوان دولت در این مقاله قرار داده شده است.

مجوز دفتر پیشخوان دولت
مجوز دفتر پیشخوان دولت

مجوز دفتر پیشخوان دولت

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز دفتر پیشخوان دولت است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون مدارک و شرایط لازم برای دریافت مجوز پیشخوان دولت در این مقاله قرار داده شده است.

توجه 1: برای ارائه خدمات ثبت احوال در دفتر پیشخوان، باید جداگانه دو مجوز پروانه ارائه خدمات ثبت احوال و گواهی نامه مدیرفنی خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان را دریافت کرد.

توجه 2: صدور پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی، صرفاً برای اشخاص حقوقی و پروانه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات اجرایی موضوع ماده 9 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 317 مورخ 1400/01/22 به نشانی زیر بر روی پورتال سازمان برای کلیه متقاضیان واجد شرایط صادر می‌شود.

توجه 3: متقاضیانی که قبلاً پروانه دریافت کرده و پروانه آن‏ها بنا به دلایلی به جز تخلف و رای مراجع قضایی و تصمیم کمیته کشوری لغو شده باشد، پس از گذشت سه سال از تاریخ لغو پروانه، می ‏توانند تقاضای اخذ پروانه دهند.

دستگاه اجرایی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

امکان دریافت مجوز پیشخوان دولت توسط : اشخاص حقیقی و حقوقی

مراحل دریافت مجوز دفتر پیشخوان دولت

 •  دریافت درخواست متقاضیان مجوز دفتر پیشخوان دولت به همراه مدارک مربوطه توسط دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت مستقر در ادارت کل ارتباطات و فناوری اطلاعات هر استان
 • بررسی مدارک و مستندات متقاضیان دریافت مجوز دفتر پیشخوان دولت توسط دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت؛
 • انجام بازدید و استعلامات صلاحیت حفاظتی، مالیاتی، بیمه ای، بانکی و اماکن توسط دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت؛
 • دریافت پاسخ استعلامات انجام شده و ارسال به کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت مستقر در ادارت کل ارتباطات و فناوری اطلاعات هر استان؛
 • بررسی احراز شرایط متقاضی توسط کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت بر اساس پاسخ استعلامات دریافتی؛
 • صدور موافقت اصولی و ارسال به ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مناطق نه گانه سازمان؛
 • بررسی مجدد توسط ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مناطق نه گانه سازمان جهت دریافت پروانه بر اساس پاسخ استعلامات دریافتی و موافقت اصولی صادره؛
 • اعلام به متقاضی واجد شرایط دریافت مجوز دفتر پیشخوان دولت جهت پرداخت مبلغ حق امتیاز توسط ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مناطق نه گانه سازمان؛
 • پرداخت مبلغ حق امتیاز صدور پروانه توسط متقاضی؛
 • تایید دریافت مبلغ حق امتیاز صدور مجوز دفتر پیشخوان دولت توسط سازمان؛

صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی. روند صدور پروانه به شیوه الکترونیکی:

 • ورود به سامانه صدور پروانه دفاتر:
 • ارائه درخواست الکترونیکی توسط متقاضی و بارگزاری مستندات مربوطه؛
 • اعلام نظر دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت مستقر در ادارت کل ارتباطات و فناوری اطلاعات هر استان؛
 • انجام استعلامات صلاحیت حفاظتی، مالیاتی، بیمه ای، بانکی و اماکن توسط دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت؛
 • حضور عضو هیئت مدیره و صاحب امضاء شرکت در حراست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوطه؛
 • اعلام نظر کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در خصوص مکان پیشنهادی؛
 • معرفی به آزمایشگاه های دولتی جهت اخذ تأییدیه عدم اعتیاد توسط کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در صورت مجاز بودن مکان پیشنهادی و استعلامات؛
 • معرفی به اماکن با در دست داشتن سوء پیشینه و تأییدیه عدم اعتیاد توسط کارگروه؛
 • تاییدیه کارگروه و اعلام به مناطق نه گانه سازمان؛
 • اعلام از طریق پیامک به متقاضی واجد شرایط دریافت پروانه جهت پرداخت مبلغ حق امتیاز؛
 • پرداخت مبلغ حق امتیاز صدو مجوز دفتر پیشخوان دولت توسط متقاضی؛
 • تایید دریافت مبلغ حق امتیاز صدو پروانه توسط اداره درآمدهای سازمان؛
 • صدور مجوز دفتر پیشخوان دولت(در صورتی که با هر یک از موارد فوق موافقت شود).

شرایط لازم برای دریافت مجوز دفتر پیشخوان دولت

شرایط متقاضیان اخذ مجوز پیشخوان دولت:

الف)اشخاص حقیقی:

 • داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
 • اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی؛
 • نداشتن پیشینه کیفری موثر، عدم اشتهار به فساد منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر؛
 • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید، از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ تبصره: اشخاص حقیقی که قبل از تاریخ 1397/12/19 از سازمان پروانه دریافت کرده‌اند و همچنین اشخاص دارای مجوز دفاتر دیگر دستگاه‌های اجرایی که دفاتر آن‌ها پیش از لازم‌الاجراشدن تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۸۱۶/ت‌۵۴۶۰۷هـ مورخ 1396/08/25 هیئت‌وزیران ایجاد و راه‌اندازی شده‌‌اند و حداقل مدرک تحصیلی موضوع این بند را ندارند، برای تجدید پروانه از این شرط مستثنی هستند.
 • دارا بودن شرایط تعیین شده در خصوص اشخاص حقیقی (موضوع بند الف) برای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره ،جانشین مدیر عامل و مدیر دفتر
 • شخص حقوقی باید غیردولتی و محل ثبت آن در کشور جمهوری اسلامی ایران باشد
 • مرتبط بودن موضوع فعالیت درج شده در اساسنامه با موضوع پروانه
 • حداقل فضای مورد نیاز برای ایجاد دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی 50 مترمربع است. تبصره: دفاتر تک منظوره‏ای که قبل از ابلاغ اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی توسط سایر سازمان‏ها، نهادها و … ایجاد شده ‏اند، در زمان تبدیل به دفاتر موضوع اصول حاکم مذکور، برای یک دوره پنج‏ساله از الزام حداقل فضای موضوع این بند مستثنی خواهند بود.
 • حداقل فضای مورد نیاز برای ایجاد دفتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی 20 مترمربع است؛ تبصره: در صورت تغییر تقسیمات کشور و تبدیل روستا به شهر، دفتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی زیر 50 مترمربع در زمان تبدیل به دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی، از الزام حداقل فضای موضوع بند 1 معاف خواهد بود.
 • مکان دفتر باید دارای کاربری مجاز باشد.
 • در طراحی نمای بیرونی و چیدمان تجهیزات اداری و فنی دفتر، موارد زیر ‌باید رعایت شود
 • تابلو با رنگ، آرم و نوشته معین مطابق نمونه‌ اعلامی توسط سازمان
 • اختصاص فضای کافی برای استقرار تجهیزات مورد نیاز و متصدیان دفتر
 • امکان ارایه خدمات به جانبازان، معلولین و سالمندان
 • اختصاص حداقل 40% فضای دفتر برای خدمت‌گیرندگان
 • داشتن پیشخوان برای ارایه خدمات به خدمت گیرندگان
 • داشتن صندلی برای استفاده در زمان انتظار مراجعین
 • امکانات ایمنی نظیر کپسول اطفای حریق برابر استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان آتشنشانی
 • دوربین مداربسته، برابر استانداردهای تعیین شده از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی
 • تجهیزات رایانه‏ ای و اداری متناسب با میزان و نوع خدمات قابل ارایه
 • خطوط ارتباطی و دیتای متناسب با حجم و نوع خدمات قابل ارایه
 • وسایل حرارتی/ برودتی
 • داشتن مستندات نشانی دقیق دفتر به همراه کد پستی، شماره تلفن و فکس ( اشخاص حقیقی و حقوقی)

مدارک لازم برای دریافت مجوز دفتر پیشخوان دولت

 • تصویر کارت ملی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر )به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه
 • تصویر کلیه صفحات شناسنامه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیر عامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه)
 • تمام صفحات اساسنامه
 • تصویر روزنامه رسمی حاوی آگهی ثبت شرکت و نیز آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره
 • عکس رنگی ۴×۳ مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه)
 • گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه) مربوط به سه ماهه اخیر (در زمان ارائه)
 • گواهی عدم اعتیاد مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیر عامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه) مربوط به سه ماهه اخیر (در زمان ارائه)
 • مستندات نشانی دقیق دفتر به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس
 • ارایه گواهی عدم بدهی بیمه ای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیر عامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه) و همچنین شخصیت حقوقی
 • ارایه گواهی عدم بدهی مالیاتی مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیر عامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه) و همچنین شخصیت حقوقی
 • تصویر سند مالکیت یا تصویر اجاره نامه محل
 • پرداخت مبلغ حق امتیاز صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت (مطابق ماده 5 مصوبه شماره 2 جلسه 317 اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) در این لینک در بخش “هزینه و مدت زمان ارایه خدمت“، بر روی پورتال سازمان ، با توجه به نوع درخواست قرار دارد و برای هر سال براساس نرخ رسمی تورم تغییر می کند.
 • ارائه گواهی عدم بدهی بانکی، مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیر عامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه) و همچنین شخصیت حقوقی از سامانه سمات با مراجعه متقاضی به شعب بانک(‌های) عامل کشور
 • ارائه گواهی عدم بدهی بانکی شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی از سامانه سمات با مراجعه متقاضی به شعب بانک(های) عامل کشور

استعلام‌های مورد نیاز برای دریافت مجوز دفتر پیشخوان دولت

 • تاییدیه اماکن
 • عدم بدهی قطعی مالیاتی
 • گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا
 • مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی
 • استعلام مراجع ذی صلاح

مدت اعتبار مجوز دفتر پیشخوان دولت

مدت اعتبار پروانه پنج سال است و در صورت درخواست دارنده پروانه در چارچوب مصوبات کمیسیون و دستورالعمل های موضوع ماده 9 برای دوره های پنج ساله قابل تجدید است.

هزینه صدور مجوز دفتر پیشخوان دولت

 • کلان شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، کرج، قم و اهواز مبلغ ۱٬۳۸۵٬۷۷۵٬۰۰۰ ریال
 • مراکز سایر استان­ها به استثنای کلان شهرهای مندرج در ردیف ۱: مبلغ ۸۳۱٬۴۶۵٬۰۰۰ ریال
 • شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر به استثنای مراکز استان­ها و کلان‌شهرها: ۴۱۵٬۷۳۳٬۰۰۰ ریال
 • سایر شهرها (غیر از شهر­های موضوع ردیف‌های ۱، ۲ و ۳): ۱۳۸٬۵۷۸٬۰۰۰ ریال روستاها: ۱۳٬۸۵۸٬۰۰۰ ریال

تبصره 1: ملاک تعیین کلان شهر، شهر و روستا، تقسیمات کشوری وزارت کشور و مرجع تعیین جمعیت، مرکز آمار ایران است.

تبصره 2: مبالغ حق امتیاز صدور پروانه بند‌های فوق برای سال 1398 می باشد که برای سال‌های بعد، بطور سالیانه و مطابق نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی ج.ا.ا. با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط افزایش خواهد یافت.

تبصره 3: منظور از کلان شهر، شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم و اهواز است. *حق امتیاز تجدید صدور پروانه، یک دهم مبلغ حق امتیاز مربوط به بندهای 1 تا 5 با لحاظ تبصره 2 است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

موسسه حقوقی بازرگان

موسسه حقوقی بازرگان آماده ارائه خدمات ثبت شرکت، ثبت برند، ثبت تغییرات شرکت و اخذ کارت بازرگانی به مردم عزیز ایران می باشد.

اطلاعات تماس
 • 021***** - 021582*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

حقوقی و قانون