کلینیک تخصصی توانبخشی مهرا

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
 • مهمترین نقش سمعک در زندگی فرد و باورهای غلط در استفاده از سمعک

  نقش حیاتی سمعک در بهبود کیفیت زندگی

  شنوایی کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر تعاملات اجتماعی تا تجربه‌های روزمره تاثیر می‌گذارد. برای افرادی که ...

 • سمعک فراهوشمند چیست؟این سمعک چه ویژگی هاو اثری بر بهبود شنوایی فرد کم شنوا دارد؟

  قیمت سمعک فراهوشمند

  امروزه سمعک به عنوان یک وسیله کمک شنیداری برای کم شنوایی همانند سایر ابزارهای الکترونیک با پیشرفت چشم گیری همراه بود ...

 • چرا از سمعک استفاده کنیم؟

  ۱۰ دلیل مهم استفاده از سمعک

  امروزه دغدغه بسیاری از افراد کم شنوا استفاده از سمعک است.استفاده از سمعک در بهبود کیفیت زندگی افراد کم شنوا تاثیر به ...