صندوق کریمه

سایر صنایع مربوط به فناوری‌های پیشرفته
  • یادداشت وحید عباسی، مدیر گروه روابط عمومی صندوق کریمه

    روابط عمومی لازمه‌‎ی یک استارتاپ موفق

    در حالی که تقریبا بیشتر شرکت‏‌ها و موسسات افرادی را برای انجام امور مربوط به روابط‏ عمومی معین کرده تا مسائل مرتبط ب ...