مجموعه اکو مال کرج

مراکز خرید، پاساژها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای