مکتب تغییر چیتگرها

انتشارات، رسانه و کتاب
  • اولین رویداد کافه تغییر در تهران برگزار شد

    کافه تغییر در سراسر ایران

    کافه تغییر محفلی غیررسمی و صمیمی برای بیان و ترویج مفاهیم و دیدگاه‌های تجربه‌شده مروجان، سفیران، حامیان، مربیان و ره ...