جهان مقوای شرق

صنایع تبدیلی، بازیافت و محیط زیستی
  • جمع آوری و دسته‌بندی کاغذهای باطله

    فرآیند بازیافت کاغذ باطله

    با توجه به مصرف روزانه کاغذ باطله در زندگی روزمره، در اکثر مواقع بعد از مصرف کاغذ، کاغذهای باطله را دور ریخته و در و ...