دکتر محمد میرشکار

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • کامپوزیت دندان بهتر است یا لمینت سرامیکی؟

    مقایسه کامپوزیت دندان و لمینت دندان

    تفاوت‌های لمینت و کامپوزیت دندان اغلب موجب سردرگمی افراد در انتخاب یکی از این دو درمان زیبایی دندان می‌شود. در این م ...