گروه آموزشی سوشال 20

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • ذهن آگاهی

    ذهن آگاهی چه بلایی به ذهن ما میاورد

    تعریف مرکز ذهن آگاهی آکسفورد از ذهن آگاهی چنین است: «آگاهی‌ای که از طریق تمرکز خودخواسته‌ به زمان حال شکل می‌گیرد و ...