ویلای رز

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • ویلای رز؛ بنایی خاص در شهرک غرب

    در نگاه اول باور اینکه در شهر پر از دود و خاکستری تهران با خانه‌های مکعبی و نماهای بی روح سنگی یا آجر سه سانتیِ نخود ...