کارزار

تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب
  • تبلور مطالبه جمعی در کارزار تعویق کنکور ارشد

    پیروزی کارزار تعویق کنکور: سنجش عقب نشست

    دانشجویان و متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد توانستند با راه انداختن کارزار درخواست تعویق کنکور ارشد، با جمع‌آوری امضای ...