کاهگل مصنوعی آریسا

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • حرکتی نو به سمت احیای بافت سنتی شهری در ایران

    کاهگل مصنوعی آریسا مناسب جهت نمای ساختمان

    در پی احساس نیاز در مورد احیای نمادهای سنتی اصیل ایرانی و ارائه نمونه کارهای ناموفق و غیراصولی سایر برندهای موجود در ...