فریمورک متن باز مبتنی بر استور پروسیجر (SP-Based)

صنایع دیجیتال، رایانه و کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار