زیست بوم فناوری رایمندتک

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی
  • از نگاه یک بروکر

    بررسی وضعیت شرکت‌های دانش بنیان

    شرکت‌های دانش بنیان یکی از مهمترین ابزارها و روش‌ها برای توسعه اقتصاد مبتنی بر علم و دانش هستند. در ادامه حال و آیند ...