خدمات پرستاری در منزل مهرپرور

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
 • پرستار سالمند در منزل

  نکات مهم در مورد مراقبت از سالمندان

  مرکز پارسیان مهرپرور امادگی خود را برای اعزام پزشک، فیزیوتراپیست، پرستار و مراقب، پرستار سالمند و مراقب، پرستار کودک ...

 • آموزش دستشویی رفتن به کودک در سه روز

  بهترین زمان و روش از پوشک گرفتن

  از پوشک گرفتن کودک از جمله دشوارترین مراحل فرزندپروری است. از پیامدهای روش‌های غلط از پوشک گرفتن کودک کثیف شدن خانه ...

 • خدمات پرستاری در منزل

  مرکز پارسیان مهرپرور استخدام می‌کند

  شرکت مرکز پارسیان مهرپرور برای تکمیل نیروی انسانی خود از میان واجدین شرایط برای سمت پرستار کودک و پرستار سالمند استخ ...