خدمات پرستاری در منزل مهرپرور

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • آموزش دستشویی رفتن به کودک در سه روز

    بهترین زمان و روش از پوشک گرفتن

    از پوشک گرفتن کودک از جمله دشوارترین مراحل فرزندپروری است. از پیامدهای روش‌های غلط از پوشک گرفتن کودک کثیف شدن خانه ...

  • خدمات پرستاری در منزل

    مرکز پارسیان مهرپرور استخدام می‌کند

    شرکت مرکز پارسیان مهرپرور برای تکمیل نیروی انسانی خود از میان واجدین شرایط برای سمت پرستار کودک و پرستار سالمند استخ ...