رستوران خوان

صنایع غذایی و آشامیدنی
  • چشیدن طعم کباب در رستوران خوان

    رستوران خوان فعالیت خود را از اردیبهشت سال 1398 آغاز کرده و سعی دارد با شعار چشیدن طعم کباب، مزه کباب‌های قدیم را بر ...